ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 27 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
27 Věstník 9/2022 65/0052/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení specifických kontaminantů Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17753:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0053/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení specifických mikroživin Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17754:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0054/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení specifických parametrů Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17755:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0055/22 TNK: - Organická hnojiva, organominerální hnojiva, anorganická hnojiva a materiály vápnění půd Stanovení obsahu chloridů Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17756:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0056/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení specifických živin Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17757:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0057/22 TNK: - Hnojiva materiály vápnění půd Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17758:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0058/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení roztoku hnojiv typu dusičnanu amonného vysokým obsahem dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17759:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0059/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení velikosti částic hnojiv typu dusičnanu amonného vysokým obsahem dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17760:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0060/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení obsahu chloridů hnojivech typu dusičnanu amonného vysokým obsahem dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17761:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0061/22 TNK: - Anorganická hnojiva Stanovení obsahu mědi hnojivech typu dusičnanu amonného vysokým obsahem dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17762:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0062/22 TNK: - Anorganická hnojiva stopovými živinami Stanovení koncentrace volných, chelátových nebo komplexovaných mikroživin chelatačního a/nebo komplexotvorného činidla přítomného vícesložkových anorganických hnojivech se stopovými živinami Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17764:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0063/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Stanovení obsahu biuretu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17765:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00