ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 28 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
s.s. K Ryšánce 1668/16 Praha 4 147 54 67/0009/22 TNK: 32 Nátěrové hmoty Smáčivost Část Slovník obecné zásady Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 19403-1:2022 + ISO 19403-1:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 68/0007/22 TNK: - Kosmetické přípravky Pudry zásypy Fyzikální chemické zkoušení (Revize ČSN 1512:1978) 22-09 22-11 Sweco Hydroprojekt a.Věstník 9/2022 28 65/0064/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Extrakce vodou pro následné stanovení prvků Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17766:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0065/22 TNK: - Organominerální hnojiva Extrakce fosforu kyselinou mravenčí Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17767:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0066/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17768:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0067/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Stanovení obsahu rtuti Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17769:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0068/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Stanovení celkového obsahu specifických prvků pomocí ICP-AES rozkladu lučavkou královskou Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17770:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0069/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Stanovení obsahu dusíku Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17771:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0070/22 TNK: - Organická organominerální hnojiva Stanovení specifických parametrů Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 17772:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0071/22 TNK: 118 Ropa ropné výrobky Preciznost metod výsledků měření - Část Využití regulačních diagramů ověření stavu statistické kontroly pro provedení standardní zkušební metody jedné laboratoři Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 4259-4:2022 + ISO 4259-4:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 65/0072/22 TNK: 134 Asfalty asfaltová pojiva Stanovení hodnoty asfaltových emulzí Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 12850 22-09 22-11 PRAGOPROJEKT, a. Táborská 940/31 Praha 4 140 16 68/0008/22 TNK: - Kosmetika Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA vivo Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 24442:2022 + ISO 24444:2019 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00