ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 29 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jílkova 76 Brno 615 00 73/0052/22 TNK: 36 Eurokód Navrhování betonových konstrukcí Část 4: Navrhování kotvení betonu (překlad národní přílohy ČSN 1992-4) 22-10 22-11 STÚ-K, a.s. Saveljevova 1629/18 Praha 4-Bráník 147 00 73/0053/22 TNK: - Udržitelnost staveb Environmentální prohlášení produktu - Formát komunikace mezi podniky Přejímaný mezinárodní dokument: 15942:2021 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 73/0054/22 TNK: - Stavební zakázky Část Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení Přejímaný mezinárodní dokument: ISO 10845-3:2021 *) 22-08 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 75/0036/22 TNK: 104 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené lidské spotřebě Kyselina sírová Přejímaný mezinárodní dokument: 899:2022 22-09 22-11 Sweco Hydroprojekt a.s. r. Prosecká 412/74 Praha 9 190 00 73/0048/22 TNK: 27 Zkoušení reakce výrobků oheň Zkouška nehořlavosti Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 1182:2020 (CPR) + ISO 1182:2020 22-09 22-10 PAVUS, a.s.s. Táborská 940/31 Praha 4 140 16 75/0037/22 TNK: 104 Chemické výrobky používané pro úpravu vody plaveckých bazénech Koagulační činidla bázi hliníku Přejímaný mezinárodní dokument: 15031:2022 **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 .o.29 Věstník 9/2022 72/0035/22 TNK: - Stavební výrobky Uvolňování nebezpečných látek Hodnocení dávky emitovaného záření gama Přejímaný mezinárodní dokument: FprEN 17637 (CPR) **) 22-09 22-10 Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00 73/0044/22 TNK: 93 Solární energie Slovník Přejímané mezinárodní dokumenty: ISO 9488:2022 + ISO 9488:2022 22-07 22-11 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT Praze Třinecká 1024 Buštěhrad 273 43 73/0045/22 TNK: 27 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 1366-12:2014+A1:2019 (CPR) 22-09 22-10 PAVUS, a. Prosecká 412/74 Praha 9 190 00 73/0046/22 TNK: 27 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů příslušenství proti požáru Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 1366-11:2018+A1:2021 (CPR) 22-09 22-10 PAVUS, a. Prosecká 412/74 Praha 9 190 00 73/0050/22 TNK: 36 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba shoda Doplňující informace (změna ČSN 2404:2021) 22-10 22-11 Svaz výrobců betonu ČR K cementárně 1261/25 Praha 5 153 00 73/0051/22 TNK: 146 Stálé svislé dopravní značení Část Stálé dopravní značky (změna ČSN 12899-1:2008) 22-10 22-12 Silniční vývoj ZDZ, spol. Prosecká 412/74 Praha 9 190 00 73/0049/22 TNK: 27 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací Část Těsnění prostupů Přejímaný mezinárodní dokument: 1366-3:2021 (CPR) 22-11 23-03 PAVUS, a.s.s. Prosecká 412/74 Praha 9 190 00 73/0047/22 TNK: 27 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací Část 1: Vzduchotechnická potrubí Přejímané mezinárodní dokumenty: EN 1366-1:2014+A1:2020 (CPR) 22-09 22-10 PAVUS, a.s