ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 9 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, technických požadavcích výrobky změně doplnění některých zákonů, znění zákona 71/2000 Sb. ČSN CEN ISO/TS 7849-1 (01 1654) kat. 514918 Nedestruktivní zkoušení Kvalifikace certifikace pracovníků NDT+) ; EN ISO 9712:2022; ISO 9712:2021; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení Kvalifikace certifikace pracovníků NDT; Vydání: Únor 2013 6.č. 514920 Koroze kovů slitin Zkouška slitin zirkonu používaných jaderných reaktorech vodnými roztoky; ISO 10270:2022; ISO 10270:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 10270 (03 8272) Koroze kovů slitin Zkouška slitin zirkonu používaných jaderných reaktorech vodnými roztoky; Vyhlášena: Únor 2009 7.č. U norem změn označených +) se připravuje převzetí překladem. Poznámka: Jestliže názvu ČSN uveden termín „harmonizovaná norma“, jedná český překlad tohoto termínu uvedeného názvu přejímané evropské normy (telekomunikační řada). 514917 Akustika Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací Část Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování; CEN ISO/TS 7849-1:2022; ISO/TS 7849-1:2009; Platí 2022-10-01 2. Původní název normy těchto případech pro informaci uveden závorkách. 514919 Technická dokumentace Slovník Termíny vztahující technickým výkresům, definici produktu souvisící dokumentaci; ISO 10209:2022; ISO 10209:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ČSN ISO 10209 (01 3101) Technická dokumentace Slovník Termíny vztahující technickým výkresům, definici produktu souvisící dokumentaci; Vydání: Březen 2015 5. ČSN CEN ISO/TS 21356-1 (01 2041) kat. ČSN ISO 17639 (05 1128) kat. 514915 Nanotechnologie Strukturální charakterizace grafenu Část Grafen prášků a disperzí; CEN ISO/TS 21356-1:2022; ISO/TS 21356-1:2021; Platí 2022-10-01 4. U změn oprav, kterými mění název normy jsou vydány již pod změněným názvem, prvém místě uveden nový název.č. České republice stane tato ČSN harmonizovanou smyslu zákona č. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví oznámí Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví uvedením technického předpisu České republiky, kterému tato norma vztahuje. 514921 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů+) ; ISO 17639:2022; ISO 17639:2022; Platí 2022-10-01 Jejím vyhlášením zrušuje ., na základě vyhlášení příslušné evropské normy harmonizovanou Úředním věstníku Evropských společenství. ČSN ISO 10209 (01 3101) kat.č.9 Věstník 9/2022 OZNÁMENÍ 84/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o schválení evropských norem přímému používání jako ČSN Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví podle zákona 22/1997 Sb.č. 22/1997/Sb. oznamuje, anglické verze dále uvedených evropských norem byly schváleny přímému používání jako ČSN.č. 514916 Akustika Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací Část Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování; CEN ISO/TS 7849-2:2022; ISO/TS 7849-2:2009; Platí 2022-10-01 3. ČSN CEN ISO/TS 7849-2 (01 1654) kat.č. EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN 1. ČSN ISO 10270 (03 8272) kat. ČSN ISO 9712 (01 5004) kat