ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 7 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ČSN 60034-18-32 (35 0000) kat. ČSN IEC 62442-2 ed. 514969 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení; Vydání: Březen 2019 Změna Z1; Vydání: Září 2022 51. 2 (36 0515) kat. 515073 Bezpečnost pohyblivých schodů pohyblivých chodníků Část Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů pohyblivých chodníků; Vydání: Prosinec 2010 Změna Z1; Vydání: Září 2022 45.7 Věstník 9/2022 41.č. 2 (36 0515) kat. 515597 Točivé elektrické stroje Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí Hodnocení podle elektrické odolnosti; Vydání: Srpen 2011 Změna Z1; Vydání: Září 2022 47.č.č.č. 514967 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje Část Ovládací zařízení pro halogenové žárovky LED světelné zdroje Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení; Vydání: Leden 2019 Změna Z1; Vydání: Září 2022 . 515580 Točivé elektrické stroje Část Označování tvarů strojů polohy svorkovnice (IM kód); Vydání: Listopad 2001 Změna Z1; Vydání: Září 2022 46. ČSN 61300-3-33 ed. ČSN IEC 62442-3 ed. ČSN IEC 60793-2-10 ed. ČSN 60034-7+A1 (35 0000) kat. (27 4003) kat.č. ČSN 61587-1 ed.č. 2 (36 0515) kat.č. 514955 Optická vlákna Část 2-10: Specifikace výrobku Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1; Vydání: Leden 2020 Změna A1*); (idt IEC 60793-2-10:2019/AMD1:2022); Vydání: Září 2022 48.č.1 (87 5189) kat.2. 2 (35 9252) kat. 514760 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 Část Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry nosné konstrukce pro vnitřní podmínky; Vydání: Září 2017 Změna Z1; Vydání: Září 2022 43.č. 515581 Spojovací prvky pasivní součástky vláknové optiky Základní zkušební měřicí postupy Část 3-33: Zkoušení měření Měření výsuvné síly pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků; Vydání: Listopad 2012 Změna Z1; Vydání: Září 2022 49. ČSN 81-70 ed. (18 8003) kat.č. 515729 Širokopásmové datové přenosové systémy (WDTS) pro rádiová zařízení pevné sítě provozovaná pásmu GHz GHz Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru*); Vydání: Září 2022 ZMĚNY ČSN 42. ČSN ETSI 303 722 V1. ČSN 115-2 (27 4802) kat.č. 514971 Energetická náročnost ovládacích zařízení Část Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení jejich účinnost; Vydání: Březen 2019 Změna Z1; Vydání: Září 2022 50. 7 (35 9213) kat. ČSN IEC 62442-1 ed. 515071 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci montáž výtahů Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob osob nákladů Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob omezenou schopností pohybu orientace; Vydání: Březen 2019 Změna Z1; Vydání: Září 2022 44