ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 72 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
c) červnu 2022 bylo Registru obranné standardizace OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních dohod NATO: K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument. Seznam nových standardizačních dohod NATO, vydání doplňků standardizačním dohodám NATO, zrušení standardizačních dohod NATO zařazení návrhů nových vydání standardizačních dohod NATO a) červnu 2022 byly Registru obranné standardizace OSK SOJ zařazeny tyto standardizační dohody NATO: Stupeň utajení NATO Označení Edice Anglický název Český název NU 1136 4 STANDARDS FOR USE WHEN MEASURING AND REPORTING RADIATED NOISE CHARACTERISTICS SURFACE SHIPS, SUBMARINES, HELICOPTERS, ETC. vztahu k nebezpečí zjištění sonarem útoku torpédem Neozn.Věstník 9/2022 72 Oddíl Ostatní oznámení OZNÁMENÍ 09/2022 MINISTERSTVA OBRANY 1. 4187 5 FUZING SYSTEMS SAFETY DESIGN REQUIREMENTS Rozněcovací systémy (zapalovače) – Požadavky konstrukční bezpečnosti NU 4203 4 TECHNICAL STANDARDS FOR SINGLE CHANNEL AND MULTICHANNEL RADIO EQUIPMENT Technické standardy pro jednokanálové a vícekanálové rádiové prostředky NU 4851 1 COMBINED POWER AND DATAACCESSORY CONNECTOR FOR DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS (DSS) Kombinovaný napájecí datový konektor příslušenství systémů sesednutého vojáka (DSS) Neozn. 7191 2 AIR-TO-AIR (AERIAL) REFUELLING EQUIPMENT: BOOM-RECEPTACLE SYSTEM AND INTERFACE REQUIREMENTS Zařízení pro doplňování paliva letu: požadavky systém ráhno–zásuvka a rozhraní b) červnu 2022 byly Registru obranné standardizace OSK SOJ zařazeny tyto doplňky standardizačních dohod NATO: K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument. IN RELATION SONAR DETECTION AND TORPEDO ACQUISITION RISK Standardy pro měření hlášení charakteristik hluku vydávaného hladinovými plavidly, ponorkami, vrtulníky, atd. d) červnu 2022 byly Registru obranné standardizace OSK SOJ zařazeny tyto návrhy nových edicí standardizačních dohod NATO: Stupeň utajení NATO Označení Edice, návrh Anglický název Český název NU 1241 6,1 NATO STANDARD IDENTITY DESCRIPTION STRUCTURE FOR TACTICAL USE Standardní struktura popisu identity pro taktické použití NATO NU 2590 2,1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY CONTRIBUTION STABILIZATION Spojenecká společná doktrína vojenského přispění stabilizaci NU 4360 4,1 SPECIFICATION FOR PAINT SYSTEMS, RESISTANT CHEMICAL AGENTS AND DECONTAMINANTS, FOR THE PROTECTION OF LAND MILITARY EQUIPMENT Specifikace nátěrových systémů odolných vůči chemickým dekontaminačním látkám a určených ochraně pozemní vojenské techniky NU 4626 2,1 MODULAR AND OPEN AVIONICS ARCHITECTURES Modulární otevřené architektury avioniky NU 4855 1,1 REFERENCE FOR ENUMERATIONS FOR SIMULATION INTEROPERABILITY Reference pro výpočty pro interoperabilitu simulací NU 5066 4,1 TECHNICAL STANDARDS FOR RADIO LINK LAYER AND APPLICATION SUPPORT PROTOCOLS FOR SINGLE CHANNEL WAVEFORMS Technické standardy pro vrstvu KV/HF rádiového spoje podpůrné aplikační protokoly pro jednokanálové formy signálu