ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 73 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
9. Stupeň utajení NATO Označení Edice, návrh Anglický název Český název Anotace Přistoupeno dne Způsob přistoupení Datum předpokládaného zavedení NU 2122 5,1 REQUIREMENT FOR TRAINING IN CASUALTY CARE FOR ALL MILITARY PERSONNEL Požadavky na výcvik veškerého vojenského personálu v poskytování péče raněným Dohoda základě požadavku interoperability standardizuje požadavky na výcvik veškerého vojenského personálu v rámci sil NATO v poskytování první pomoci péče raněným v boji, souladu se standardem AMedP-8.15(B), který přejímá.Věstník 9/2022 73 Stupeň utajení NATO Označení Edice, návrh Anglický název Český název NU 7219 1,2 30 113 AMMUNITION AND LINKS FOR AIRCRAFT GUNS Munice 113 články pásů pro letecké kanony 2. Přistoupení standardizačním dohodám NATO smyslu zákona 309/2000 Sb. 2022 Přistoupit a zavést Datum vyhlášení + měsíců NU 3606 7 LASER SAFETY FOR MILITARY USE Bezpečnost laserů pro vojenské použití Dohoda základě požadavku interoperability pro umožnění efektivní součinnosti spojeneckých států standardizuje bezpečnost laserů pro venkovní vojenské prostředí, v souladu standardem ARSP-4(B), který přejímá.26(A), který přejímá. 2022 Přistoupit a zavést v budoucnu s výhradami Nestanoveno . 16. 2022 Přistoupit a zavést Datum vyhlášení + měsíců NU 2576 2,1 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY CONTRIBUTION TO HUMANITARIAN ASSISTANCE Spojenecká společná doktrína vojenského přispění humanitární pomoci Dohoda základě požadavku interoperability stanoví doktrínu poskytování vojenské pomoci civilním orgánům po katastrofických událostech vyžadujících mezinárodní pomoc, včetně vojenské, z humanitárních důvodů, v souladu standardem AJP-3. 9. 3. 2022 Přistoupit a zavést Datum vyhlášení + měsíců NU 2629 2,1 WATER PRODUCTION, STORAGE AND DISTRIBUTION Výroba, skladování a distribuce vody Dohoda základě požadavku interoperability standardizuje principy, koncepci směrnice týkající výroby, skladování distribuce vody operačním prostředí, souladu se standardem ATP-104(B), který přejímá