ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 74 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
9. . Seznam nových standardizačních doporučení NATO, zrušení standardizačních doporučení NATO zařazení návrhů nových vydání standardizačních doporučení NATO a) červnu 2022 byla Registru obranné standardizace OSK SOJ zařazena tato standardizační doporučení NATO: K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument. Zavedení standardizačních dohod NATO Stupeň utajení NATO Označení Edice Anglický název Český název Zaváděcí dokumenty Datum skutečného zavedení Neozn. 2022 Přistoupit a zavést v budoucnu Nestanoveno NU 4712 1 STANDARDS FOR MAINTENANCE OF DEPLOYABLE FUEL RECEIPT, STORAGE AND DISPENSING SYSTEMS Standardy údržby nasaditelných systémů pro příjem, skladování a výdej paliva Dohoda základě požadavku interoperability stanoví minimální standardy údržby nasaditelných zařízení pro příjem, skladování výdej paliva používaných ve státech NATO, v souladu standardem AFLP-4712(A), který přejímá. b) červnu 2022 bylo Registru obranné standardizace OSK SOJ oznámeno zrušení těchto standardizačních doporučení NATO: K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument. 13.Věstník 9/2022 74 Stupeň utajení NATO Označení Edice, návrh Anglický název Český název Anotace Přistoupeno dne Způsob přistoupení Datum předpokládaného zavedení NU 4162 3,2 IDENTIFICATION DATA COMBINING PROCESS Proces slučování identifikačních dat Dohoda základě požadavku interoperability standardizuje proces slučování identifikačních dat, za účelem jejich výměny existujícími datovými spoji komunikačními systémy mezi hostitelskými systémy pozemní protivzdušné obrany (GBAD) a zpravodajství, sledování, zjišťování cílů průzkumu (ISTAR), souladu se standardem AIDPP-01(A), který přejímá. 4764 1 SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING FOR MORTAR CARTRIDGES Zkoušení pro hodnocení bezpečnosti a použitelnosti minometných nábojů ČOS 130031, vydání 2022 NU 7175 3 DEFINITION SAFETY ZONES AND MINIMUM SEPARATION DISTANCES FOR USE WITH LIQUID OXYGEN (LOX) Stanovení bezpečnostních zón minimální bezpečnostní vzdálenosti pro používání tekutého kyslíku (LOX) ČOS 166004, vydání 2022 4. 2022 Přistoupit a zavést v budoucnu Nestanoveno 3