ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 75 z 84

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Veslařská 230 637 Brno Zájemci posouzení návrhu standardu (posuzovatelé) mohou přihlásit zpracovatele dnů zveřejnění tohoto oznámení.p.p.p. b) Seznam schválených českých obranných standardů Číslo Vydání Stupeň utajení Název Charakteristika Datum schválení Nahrazuje Adresa zpracovatele 130031 1 Neutajované ZKOUŠKY PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI MINOMETNÝCH NÁBOJŮ Standard stanovuje jednotné zásady pro plánování provádění zkoušek pro hodnocení bezpečnosti použitelnosti minometných nábojů. Veslařská 230 637 Brno 250022 1 ŘÍZENÁ DISTRIBUCE PŘÍRUČKA STANAG 4569 PRO ZNAČENÍ A STANOVENÍ STUPNĚ UTAJENÍ Standard poskytuje uživatelům STANAG 4569, resp. ČOS 250001, ČOS 250002, ČOS 250003, ČOS 250004, ČOS 250005, ČOS 250020, ČOS 250021 ČOS 250026 návod pro správné stanovení stupně utajení označování protokolů, zpráv dalších výstupů nebo jejich částí vytvořených základě těchto standardů Vojenský výzkumný ústav, s. Veslařská 230 637 Brno 109004 2 Neutajované MODELOVÁNÍ HODNOCENÍ NEPŘÍMÉ STŘELBY Standard definuje metodiky modelování hodnocení účinků nepřímé střelby v podmínkách její sjednocení metodami používanými NATO. 2022 130017 2 139805 3 Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s. 6. odštěpný závod VTÚVM Dlouhá 300 763 Slavičín .p. 5. 23. odštěpný závod VTÚVM Dlouhá 300 763 Slavičín 250011 2 ŘÍZENÁ DISTRIBUCE POSTUPY PRO HODNOCENÍ SYSTÉMŮ AKTIVNÍ BALISTICKÉ OCHRANY (DAS) PRO POZEMNÍ VOZIDLA.p. Seznam zpracovaných návrhů českých obranných standardů, schválených českých obranných standardů, českých obranných standardů zrušených průběhu tvorby, zrušených českých obranných standardů změny textu českých obranných standardech a) Seznam zpracovaných návrhů českých obranných standardů Číslo Vydání Stupeň utajení Název Charakteristika Adresa zpracovatele 051101 1 Vyhrazené IMPULZNÍ OPAKOVACÍ FREKVENCE (PRF) A CHRAKTERISTIKY ZNAČKOVACÍCH LASEROVÝCH SYSTÉMŮ Standard stanovuje používání obvyklých impulzních opakovacích frekvencí laserových systémech vlnovou délkou 1,064 μm využívaných ozařování označování a definuje požadované charakteristiky laserových ozařovačů cílem podpořit účinné nasazení laserem naváděné munice. 2022 139802 2 Vojenský technický ústav, s. Vojenský technický ústav, s. odštěpný závod VTÚVM Dlouhá 300 763 Slavičín 130511 1 Neutajované PŘÍRUČKA PRO ZKOUŠENÍ A KONTROLU MALORÁŽOVÝCH NÁBOJŮ Standard stanovuje postupy zkoušení kontroly munice NATO různých ráží pro ruční zbraně, s cílem zajistit jednotné zkušební metody a srovnatelná data zkoušek, pro zajištění funkční zaměnitelnosti bojišti.p. Vojenský výzkumný ústav, s. odštěpný závod VTÚVM Dlouhá 300 763 Slavičín 130032 1 Neutajované ZKOUŠKY PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI VELKORÁŽOVÉ MUNICE RÁŽE VĚTŠÍ NEŽ MM Standard stanovuje jednotné zásady pro plánování provádění zkoušek pro hodnocení bezpečnosti použitelnosti velkorážové munice ráže větší než mm.Věstník 9/2022 75 c) červnu 2022 byly Registru obranné standardizace OSK SOJ zařazeny tyto návrhy nových edicí standardizačních doporučení NATO: K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument. ÚVAHY/FAKTORY INTEGRACE DAS Standard zavádí potenciální činnosti potřebné k integraci konkrétního systému DAS na platformy pozemních vozidel Vojenský výzkumný ústav, s