ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 76 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2022 139801 2 Vojenský technický ústav, s. TVAR, ROZMĚRY PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ 17. NeutajovanéČOS jsou dostupné staženína internetovéadrese oos., ochraně utajovaných informací bezpečnostní způsobilosti. 2022 990501 3 2 Neutajované ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE. 2022 156008 1 Vojenský technický ústav, s. Při objednávání vyžadujte pouze schválené české obranné standardy.p. 3. Pro neutajované ČOS zařazené režimu ŘÍZENÉ DISTRIBUCE zasílejte písemné objednávky adresu Úřadu, náměstí Svobody 471/4, 160 Praha objednávky elektronickou poštou defstand@army. odštěpný závod VTÚLaPVO Mladoboleslavská 944 197 Praha Kbely c) Seznam českých obranných standardů zrušených průběhu tvorby K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument. 24.Věstník 9/2022 76 Číslo Vydání Stupeň utajení Název Charakteristika Datum schválení Nahrazuje Adresa zpracovatele 139801 4 Neutajované SMĚRNICE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Standard stanovuje zásady a kritéria bezpečné přepravy nebezpečných věcí, především munice výbušnin, všemi druhy dopravy, včetně zodpovědností za zabezpečení přeprav.army. ČOS jsou distribuovány dodržení podmínek zákona 412/2005 Sb. d) Seznam zrušených českých obranných standardů K tomuto měsíci nevztahuje žádný dokument.p. e) Změny textu českých obranných standardech Číslo Vydání Změna Stupeň utajení Název Datum schválení změny 051638 2 2 Neutajované SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ DODÁVÁNÍ NOVÉHO VOJENSKÉHO MATERIÁLU TECHNIKY REZORTU UMOŽŇUJÍCÍ POUŽÍVAT STANDARDIZOVANÁ PALIVA, MAZIVAA PŘIDRUŽENÉ VÝROBKY 9. odštěpný závod VTÚVM Dlouhá 300 763 Slavičín 156008 2 Neutajované TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRO PŘEPRAVU NÁKLADŮ VRTULNÍKY Standard stanovuje technické požadavky konstrukci a vlastnosti upevňovacích prostředků při přepravě nákladů nákladové kabině vrtulníků vázacích prostředků pro přepravu nákladů podvěsu vrtulníků nosnosti 000 kg a sítí nosnosti 000 kg. 2022 166004 1 Vojenský technický ústav, s.p.cz. Utajované ČOS vyžadujte cestou Odboru bezpečnosti MO.cz. odštěpný závod VTÚLaPVO Mladoboleslavská 944 197 Praha Kbely 166004 2 Neutajované STANOVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÓN MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI PRO POUŽÍVÁNÍ TEKUTÉHO KYSLÍKU Standard stanovuje minimální bezpečné vzdálenosti, které je třeba dodržovat, bezpečné zóny v okolí zařízení plnicích stanic a specifické minimální požadavky na infrastrukturu. . 2022 Distribuci českých obranných standardů zabezpečuje bezplatně Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci státní ověřování jakosti,odbor obranné standardizace. 14