ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 69 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
o. 2023 Rozsah udělené akreditace: Vyšetření odbornostech histopatologie cytopatologie (histologická vyšetření tkání včetně peroperačních vyšetření imunohistochemická vyšetření antigenů) Adresa: Žďárská 610, 592 Nové Město Moravě 8103 Nemocnice Kadaň s.r. r. 2022, platnost udělené akreditace 14. 2022, platnost udělené akreditace 12.s. 2022, platnost udělené akreditace 2026 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní diagnostika odbornosti cytogenetika, molekulární genetika, lékařská mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie mykologie), alergologie klinická imunologie, hematologie, klinická biochemie odběr vzorků krve Adresa: Němcové 585/54, 370 České Budějovice, České Budějovice 7 8240 Česká laboratorní s. 2022, platnost udělené akreditace 10. 2026 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní diagnostika odbornostech klinická biochemie, alergologie klinická imunologie, lékařské mikrobiologie včetně sdílených vyšetření Adresa: Jihlavská 340/20, 625 Brno 8071 IMMUNIA spol.r. 2024 Rozsah udělené akreditace: Vyšetření oboru lékařská mikrobiologie včetně odběru primárních vzorků Adresa: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 Trutnov 8239 Nemocnice České Budějovice, a.o. 2022, platnost udělené akreditace 11.r. IČ: 26000237 Oddělení lékařské mikrobiologie imunologie Osvědčení 319/2022 dne 28.o. 12. IČ: 03888592 Česká laboratorní s. IČ: 26068877 Centrální laboratoře (CL) Osvědčení 283/2022 dne 14.o. 2022, platnost udělené akreditace 10.Věstník 9/2022 69 8060 Fakultní nemocnice Brno IČ: 65269705 Ústav laboratorní medicíny Osvědčení 322/2022 dne 28.s. 2027 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní diagnostika oboru alergologie klinické imunologie včetně sdílených vyšetření odběru vzorků Adresa: Thámova 183/11, Karlín, 186 Praha 8 8100 Nemocnice Nové Město Moravě, příspěvková organizace IČ: 00842001 Laboratoř patologicko-anatomického oddělení Osvědčení 324/2022 dne 30. 2023 Rozsah udělené akreditace: Provádění vyšetření oblasti klinické biochemie, imunohematologie transfusní služby včetně sdílených vyšetření odběru vzorků kapilární žilní krve Adresa: Golovinova 1559, 432 Kadaň 8189 Oblastní nemocnice Trutnov a. IČ: 27906264 Laboratoř IMMUNIA Osvědčení 282/2022 dne 10. Osvědčení 295/2022 dne 16. 2022, platnost udělené akreditace 26. IČ: 25479300 Laboratorní úsek OKBHI Osvědčení 297/2022 dne 16. 2026 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní diagnostika odbornostech klinická biochemie, hematologie, alergologie klinická imunologie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření odběry kapilární venózní krve Adresa: Pod Krejcárkem 975/2, 130 Praha