ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 68 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Osvědčení 323/2022 dne 29. 2022, platnost udělené akreditace 12.r. 2023 Rozsah udělené akreditace: Certifikace systémů managementu kvality včetně procesů svařování, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci, managementu společenské odpovědnosti organizací managementu bezpečnosti informací Adresa: Lipová 433, Svinov, 721 Ostrava 3222 EUROSIGNAL, a.r. 2022, platnost udělené akreditace 13.s. Adresa: Devonská 1242/8, 152 Praha 5 4.o. IČ: 26976285 Certifikační orgán AUDISO Osvědčení 289/2022 dne 15. IČ: 45274100 Inspekční orgán Osvědčení 285/2022 dne 13. Inspekční orgány 4061 VÚKV a. 2026 Rozsah udělené akreditace: Posuzování shody certifikace produktů oboru železniční silniční dopravy oboru bezpečných aplikací průmyslu.s. 2022, platnost udělené akreditace 22. Zdravotnické laboratoře 8054 IMMUNO-FLOW, s. 12.o. Posuzování interoperability železničního subsystému Traťové palubní řízení a zabezpečení. 2022, platnost udělené akreditace 2026 Rozsah udělené akreditace: Laboratorní vyšetření oblasti alergologie klinické imunologie, klinické biochemie včetně sdílených vyšetření Adresa: Rychnovská 651, 199 Letňany, Praha 18 . Neobsazeno 6. Poskytovatelé zkoušení způsobilosti 7b. Výrobci referenčních materiálů 8. Osvědčení 276/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 21. IČ: 62415522 Laboratoř Immuno-Flow Osvědčení 320/2022 dne 28. IČ: 28613091 Systémové certifikace s. IČ: 27423867 Certifikační orgán pro certifikaci shody produktů EUROSIGNAL Osvědčení 286/2022 dne 14. Neobsazeno 7a. 2023 Rozsah udělené akreditace: Certifikace QMS včetně svařování, SJ-PK nakládání kovovým odpadem, OHSMS, EMS, ISMS, itSMS systému hospodaření energií výrobních obchodních organizacích organizacích v oblasti služeb zdravotnictví, bezpečnosti potravin Adresa: Okružní 828/25, 638 Brno sever 3190 LL-C (Certification) Czech Republic IČ: 27118339 LL-C (Certification) Czech Republic a.o. 2022, platnost udělené akreditace 16.r.Věstník 9/2022 68 3156 AUDISO a. 2025 Rozsah udělené akreditace: Certifikace posuzování shody výrobků pro stavební průmysl, kovových konstrukcí včetně základního materiálu, strojírenských výrobků, tlakových zařízení, certifikace procesu svařování, procesu svařování kolejových vozidel, certifikace správné výrobní praxe kosmetickém průmyslu, certifikace služeb vytvářejících důvěru, certifikace správné výrobní praxe podle systému GMP+ Adresa: Pobřežní 620/3, 186 Praha Karlín 3209 Systémové certifikace s.s.s. 2027 Rozsah udělené akreditace: Inspekční činnost orgánu typu při posuzování procesu řízení rizik kolejových vozidel jejich částí včetně související funkční oblasti Údržba Adresa: Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 Praha 5 5