ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 67 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Posuzování zdvihacích zařízení výtahů Adresa: Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 Opava 3111 Česká svářečská společnost ANB IČ: 68380704 Česká svářečská společnost ANB Osvědčení 277/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 2026 Rozsah udělené akreditace: Certifikace procesu svařování podle řady norem ČSN ISO 3834 Adresa: Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 Praha. 2024 Rozsah udělené akreditace: Certifikace stavebních materiálů, výrobků, dílců konstrukcí, certifikace procesů svařování, montáže a oprav ocelových hliníkových konstrukcí, nanášení zinkových povlaků, posuzování shody výtahů, hraček, dětských hřišť emisí hluku, požární klasifikace, ověřování environmentálního prohlášení o produktu (EPD) Adresa: Prosecká 811/76a, 190 Praha 9 3034 Český metrologický institut IČ: 00177016 Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků Osvědčení 313/2022 dne 27. IČ: 00417955 Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu Osvědčení 278/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 11. 2023 Rozsah udělené akreditace: Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu, managementu hospodaření energií, managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, managementu služeb BCMS, managementu společenské odpovědnosti, managementu bezpečnosti potravin HACCP Adresa: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 Praha 3101 TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost IČ: 25667521 Certifikační orgán výrobky Osvědčení 274/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 28. IČ: 00015679 Certifikační orgán výrobky Osvědčení 275/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 11.Věstník 9/2022 67 3014 Česká společnost pro jakost, z. 11. IČ: 00417955 Certifikační orgán pro certifikaci osob Česká společnost pro jakost Osvědčení 287/2022 dne 14.p. 2026 Rozsah udělené akreditace: Certifikace pracovníků pro metrologickou funkci subjektu ověřujícím stanovená měřidla, funkci metrologa státní správě, funkci úředního měřiče oborech hmotnost, objem, průtok, teplota, teplo a fyzikálně-chemické veličiny Adresa: Okružní 772/31, 638 Brno 3081 Česká společnost pro jakost, z. 2024 Rozsah udělené akreditace: Strojní zařízení dobývací, razicí, dopravní pro práce podzemí, strojní zařízení pro zemní práce, pro manipulaci materiálem, hydraulické pneumatické mechanizmy, výrobky plastů, lana ocelová a vázací prostředky. 2023 Rozsah udělené akreditace: Certifikace osob pro oblast kvality, veřejné správy, bezpečnosti informací, vzorkování vod odpadů, životního prostředí, bezpečnosti potravin, bezpečnosti práce, realit, servisu tělocvičných zařízení a dětských hřišť údržby Adresa: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 Praha 3015 Technický zkušební ústav stavební Praha, s.s.s. 2022, platnost udělené akreditace 15. 2022, platnost udělené akreditace 29