ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 66 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
IČ: 25458400 Kalibrační laboratoř Osvědčení 305/2022 dne 21.o. 2025 Rozsah udělené akreditace: Provádění korozních, klimatických teplotních zkoušek komponentů výrobků, hodnocení nátěrových hmot ochranných povlaků. IČ: 28692497 Kalibrační laboratoř Osvědčení 288/2022 dne 15. IČ: 27183521 Kalibrační laboratoř Osvědčení 316/2022 dne 28.r.o. Měření geometrie drsnosti povrchu. IČ: 27348351 PROTOTYPOVÁ LABORATOŘ PRETTL Osvědčení 315/2022 dne 27. 2022, platnost udělené akreditace 15. 2027 Rozsah udělené akreditace: Kalibrace oboru délka Adresa: Jinonická 804/80, Košíře, 158 Praha 5 3. Certifikační orgány 3009 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.Věstník 9/2022 66 1776 Prettl Automotive Czech s.o. IČ: 25052063 Certifikační orgán pro systémy managementu Osvědčení 279/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 2027 Rozsah udělené akreditace: Certifikace systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti informací, BOZP hospodaření s energií stavebnictví výrobě stavebních hmot, průmyslu strojírenském, dřevozpracujícím a chemickém, dopravě, obchodě, službách veřejné správě jakosti při tavném svařování kovových materiálů Adresa: Pražská 810/16, Hostivař, 102 Praha 10 . Zkoušení elektrických materiálů výrobků, fyzikálně chemické zkoušení plastů, zkoušky v oblasti metalografie Adresa: Vratislavická 59, 460 Liberec Liberec 6 1777 TZV s. 2027 Rozsah udělené akreditace: Kalibrace měřidel délky momentu síly Adresa: Modlanská 1862, 415 Teplice 2390 Mitutoyo Česko s. IČ: 05688477 Technická zkušebna Osvědčení 298/2022 dne 16.o.r.r.r. 2022, platnost udělené akreditace 12. 2022, platnost udělené akreditace 27.r. 2025 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení motorových vozidel, jejich systémů, částí, příslušenství přípojných vozidel Adresa: Prokopka176/2, 190 Praha Vysočany 2. Kalibrační laboratoře 2384 Trescal s. Zkoušení technické čistoty.o.o. 2022, platnost udělené akreditace 28.r. 2022, platnost udělené akreditace 16. 2024 Rozsah udělené akreditace: Kalibrace měřidel oborech délka rovinný úhel Adresa: Dubská 1626, 415 Teplice 1 2407 DEOM s