ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 65 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
r. 2027 Rozsah udělené akreditace: Nedestruktivní zkoušení materiálů výrobků defektoskopickou metodou prozařovací, ultrazvukovou, magnetickou práškovou, kapilární, vizuální vířivými proudy Adresa: Stadionu 89, Zelené Předměstí, 530 Pardubice 1461 Technické služby ochrany ovzduší Praha a.o.o. 2027 Rozsah udělené akreditace: Mechanické, funkční, vibrační klimatické zkoušky Adresa: CTPark Mladá Boleslav hala B2, Bezděčín 103, 293 Mladá Boleslav . 10. 2026 Rozsah udělené akreditace: Chemické fyzikálně-chemické analýzy ropy ropných produktů včetně jejich odběrů.r. 2027 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení stavebních materiálů hmot vzorkování čerstvého betonu Adresa: Hasičská Zibohlavy, 280 Kolín 1434 Applus Czech Republic s. 2022, platnost udělené akreditace 28. IČ: 25079140 Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Osvědčení 307/2022 dne 21. 10. 2024 Rozsah udělené akreditace: Měření výpočty hluku, měření vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu prašnosti, vzorkování ovzduší Adresa: Mistrovská 558/4, 108 Praha Malešice 1358 DEKRA a.Věstník 9/2022 65 1329 EKOLA group, spol. IČ: 49240188 Zkušebna Provozovna Pardubice Osvědčení 317/2022 dne 28. 2022, platnost udělené akreditace 15. 2022, platnost udělené akreditace 10. r. IČ: 46353747 Zkušební laboratoř Osvědčení 291/2022 dne 15. 2022, platnost udělené akreditace 2025 Rozsah udělené akreditace: Mechanické zkoušky kovových materiálů svarů Adresa: Motoristů 77, 530 Pardubice 1433 STACHEMA s.o. IČ: 25949896 Testovací centrum IDIADA CZ Osvědčení 304/2022 dne 20. IČ: 63981378 Zkušební laboratoř EKOLA group Osvědčení 300/2022 dne 17. 2023 Rozsah udělené akreditace: Měření znečišťujících pachových látek emisích, pracovním prostředí ovzduší, měření referenčních hodnot, termodynamických veličin prokazování jakosti automatizovaných měřících systémů vzorkování Adresa: Jenečská 146/44, 161 Praha 6 1515 ORLEN Unipetrol RPA s. IČ: 27597075 Laboratoř Rafinérie Osvědčení 308/2022 dne 22.s. 2022, platnost udělené akreditace 11. Chemické analýzy podzemních odpadních vod.r.s. 2022, platnost udělené akreditace 15. 2024 Rozsah udělené akreditace: Technické zkoušky munice, zkoušení fyzikálně chemických vlastností výbušnin balistické zkoušky munice ráže 152 mm Adresa: Vojenské zařízení 5512, 517 Týniště nad Orlicí 1745 IDIADA a. 2022, platnost udělené akreditace 28. 2022, platnost udělené akreditace 20.s. IČ: 47470933 Zkušební laboratoř NDT Applus Czech Republic Osvědčení 290/2022 dne 15. Odběr vzorků odpadních povrchových vod Adresa: Litvínov Záluží PSČ 436 70 1705 Česká republika Ministerstvo obrany IČ: 60162694 Agentura logistiky, Centrum zabezpečení munice Zkušební laboratoř Osvědčení 310/2022 dne 22.o