ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 64 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2022, platnost udělené akreditace 10. IČ: 60912677 ORLICKÁ LABORATOŘ Osvědčení 303/2022 dne 17.r.3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava IČ: 61989100 Výzkumné energetické centrum, Zkušební laboratoř Osvědčení 311/2022 dne 22. 12.s. IČ: 25656635 Pražské vodovody kanalizace, a.s.2 SQZ, s. 2024 Rozsah udělené akreditace: Zkoušky vzorkování kameniva, kamene, zemin Adresa: Fügnerova 64, 388 Blatná 1166. 2022, platnost udělené akreditace 10. 2022, platnost udělené akreditace 10.o. útvar kontroly kvality vody Osvědčení 306/2022 dne 21. IČ: 25122835 ZL TPA ČR Osvědčení 280/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 10.o. 2022, platnost udělené akreditace 21.o.r. listopadu 15/2172, 708 Ostrava Poruba 1181 TPA ČR, s.o.s. 2024 Rozsah udělené akreditace: Fyzikálně chemické zkoušení vod, výluhů pevných materiálů, ropy ropných výrobků, olejů plynů, zemin kalů vzorkování Adresa: Velkomoravská 900/405, 696 Lužice . 2025 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení posuzování stavebních materiálů konstrukcí pro stavby, stavební průmysl výrobu stavebních hmot, vzorkování stavebních materiálů Adresa: Vrbenská 1821/31, 370 České Budějovice 1247 Pražské vodovody kanalizace, a. IČ: 25743554 Ústřední laboratoř Praha Osvědčení 312/2022 dne 23. 2022, platnost udělené akreditace 11.r. IČ: 28483006 Zkušební laboratoř Osvědčení 299/2022 dne 16. 2027 Rozsah udělené akreditace: Fyzikálně-chemické, mikrobiologické biologické zkoušení pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemní odpadní vody, kalů odpadů, vody technologických mezistupňů (mezioperační vody) a vody koupání včetně samostatného vzorkování rozbory provozních chemikálií Adresa: Dykova 101 Praha 10 1277 ORLICKÁ LABORATOŘ, s. IČ: 62508946 Zkušební laboratoř Osvědčení 293/2022 dne 15. 2022, platnost udělené akreditace 12. 2024 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení konstrukčních stříkaných betonů, vývrtů, kameniva, zemin, podkladních vrstev, asfaltových směsí, asfaltových vrstev, vlastností povrchových vrstev dopravního značení dopravních staveb; vzorkování kameniva, betonů, odběr vyšetření vývrtů; měření hluku pracovním a mimopracovním prostředí, vibrací, intenzity umělého osvětlení, prašnosti koncentrace škodlivin Adresa: Rohanský ostrov 641, 186 Praha 8 1141 ZKUŠEBNA KAMENIVA, s.Věstník 9/2022 64 1135.r. 2023 Rozsah udělené akreditace: Měření emisí včetně vzorkování, zkoušení tepelně-energetických zařízení, měření dalších tepelně- technických veličin, zkoušení bezpečného provozu, stanovování fyzikálně-chemických vlastností látek, analýza paliv, posuzování vlastností kotlů pro ústřední vytápění zařízení pro vytápění vnitřních prostor Adresa: 17. 2023 Rozsah udělené akreditace: Vzorkování analýza vod, kalů, odpadů, vodných výluhů, sedimentů, zemin, kompostů, ovzduší, potravin, potravinových doplňků, lihovin, krmiv kontrola účinnosti sterilizátorů Adresa: Lhotka 219, 560 Česká Třebová 1328 MND a