ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 63 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
o. 2026 Rozsah udělené akreditace: Zkoušky vysokým napětím, měření radiového rušení, napěťové dielektrické zkoušky elektrických předmětů zařízení mechanické zkoušky izolátorů Adresa: Podnikatelská 267, 190 Praha Běchovice 1071. IČ: 25634330 EGU LABORATORY Osvědčení 309/2022 dne 22.s. 2022, platnost udělené akreditace 12.r. zákona 22/1997 Sb. 2023 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení rozhodujících parametrů výrobků lehkého průmyslu, chemické analýzy vztahu k životnímu prostředí, hořlavosti textilií, analýzy ropných produktů analýzy posouzení zdravotní nezávadnosti zkoušky ekotoxicity Adresa: Nemanická 441/8, 370 České Budějovice 1029 EGU Laboratory a. 2022, platnost udělené akreditace 12.9 Osvědčení 281/2022 dne 2022, platnost udělené akreditace 18.s.9 Technický zkušební ústav stavební Praha, s. 2022, platnost udělené akreditace 11.1 Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský IČ: 00020338 Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv sadby Osvědčení 301/2022 dne 17.p.p. A. 2023 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení osiv sadby Adresa: Opravnou Motol, 150 Praha 5 1123 TEDIKO, s.Věstník 9/2022 63 Oddíl Akreditace OZNÁMENÍ 09/2022 Českého institutu pro akreditaci, o. 2025 Rozsah udělené akreditace: Zkoušení stavebních materiálů, hmot, dílců, výrobků, konstrukcí, mostů, otvorových výplní, tepelně technických vlastností fyzikálních faktorů, stanovení vlastností otvorových výplní, materiálů a výrobků výpočtem, vzorkování stavebních materiálů Adresa: Nemanická 441, 370 České Budějovice 1018. (ČIA) základě odst. 2022. IČ: 00015679 Odštěpný závod ZÚLP zkušební laboratoř 1018. 12.p. o udělení, pozastavení a zrušení akreditace Český institut pro akreditaci, o.p. IČ: 47283483 Zkušební laboratoř TEDIKO Osvědčení 302/2022 dne 17. oznamuje udělení, pozastavení a zrušení akreditace období 2022 30.3 Technický zkušební ústav stavební Praha, s. 2022, platnost udělené akreditace 10. 2024 Rozsah udělené akreditace: Mechanické metalografické zkoušky, zkoušky chemického složení koroze železných neželezných materiálů, nedestruktivní zkoušky Adresa: Pražská 5487, 430 Chomutov .s. IČ: 00015679 Centrální laboratoř Osvědčení 292/2022 dne 15. Udělené akreditace: 1. Zkušební laboratoře 1018