ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 62 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Fire resistance characterisation test for elements building hardware EN 1634-3 ENV 13381-2 ENV 13381-3 ENV 13381-5 ENV 13381-7 External fire performance 1187 Testing Laboratory 15 15 .Věstník 9/2022 62 essential characteristics specification body Function EN 1366-7 EN 1366-8 EN 1366-9 EN 14135 EN 1634-1 EN 1634-2 Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements building hardware