ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 33 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Volejníková ČSN 5773 1952-08-14 25 5773 Hruškovité olovnice 2200 Ing. Každý, kdo odůvodněné námitky proti zrušení ČSN, může uplatnit týdnů zveřejnění tohoto oznámení referenta normy uvedeného seznamu norem navržených zrušení, adrese Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 Praha 1 E-mail: normalizace@agentura-cas. Společná ustanovení 2200 Ing. Žebrovaná pravítka litinová 2200 Ing. Volejníková ČSN 5113 1953-12-30 25 5113 Měřidla. Metodika měření a vyhodnocování hluku 2200 Ing.cz Tel. Volejníková ČSN 5771 1954-02-10 25 5771 Válcové olovnice 2200 Ing. Volejníková ČSN 5117 1957-03-30 25 5117 Kontrolní rýsovací nářadí. Volejníková ČSN 5104 1980-07-13 25 5104 Rysovacie nástroje. Kontrolní pravítka 2200 Ing. Základní ustanovení 2200 Ing. Držák měřicích drátků (nástavek mikrometru) 2200 Ing. Podstavce pro rýsovací desky 2200 Ing. Volejníková ČSN 4713 1982-09-16 25 4713 Prístroje meranie valcových závitoviek, závitovkových kolies a závitovkových prevodov. Označení názvosloví 2200 Ing. Volejníková ČSN 5590 1956-06-26 25 5590 Kontrolní rýsovací nářadí. Volejníková ČSN 4702 1984-01-10 25 4702 Přístroje měření ozubených kol. Základní ustanovení 2200 Ing. Technické požiadavky 2200 Ing. Technické požiadavky 2200 Ing. Volejníková ČSN 7502 1966-01-06 25 7502 Objemová měřidla kapaliny dávkovací. Volejníková ČSN 5181 1962-01-04 25 5181 Tyčové kružidlá stupnicou 2200 Ing. Volejníková ČSN 7501 1966-01-06 25 7501 Objemová měřidla kapaliny. Volejníková . Hanušová ČSN 4618 1953-12-23 25 4618 Závitová měřidla.33 Věstník 9/2022 OZNÁMENÍ 86/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o návrzích zrušení ČSN Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví předkládá podle zákona 22/1997 Sb. Volejníková ČSN 7503 1966-01-06 25 7503 Objemová měřidla kapaliny průtočná. Volejníková ČSN 5110 1957-03-30 25 5110 Kontrolní rýsovací nářadí. projednání seznam českých technických norem (ČSN) navrhovaných zrušení pro jejich technickou zastaralost, neaktuálnost nebo jiných důvodů. Pravítka zkosenou hranou 2200 Ing. Volejníková ČSN 6112 leden 2004 25 6112 Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií Metody zkoušení pro ověřování 2200 Ing.: 221 802 111 Označení ČSN Měsíc rok vydání (datum schválení) Třídicí znak Název ČSN Číslo oddělení Jméno referenta ČAS ČSN 0862 1980-05-27 09 0862 Hlučnost pístových spalovacích motorů