ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 34 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Laboratorní teploměry obalové 2200 Ing. Skleněné teploměry laboratorní pro teploty -80° +400° Společná ustanovení 2200 Ing. Skleněné teploměry meteorologické pro teploty -60° +65° Společná ustanovení 2200 Ing. Laboratorní teploměry destilační 2200 Ing. Volejníková ČSN 7513 1984-10-31 25 7513 Stacionárne odmerné nádrže. Volejníková ČSN 8130 1965-09-01 25 8130 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 7860 1977-05-05 25 7860 Plynomery. Turbinové průtokoměry turbinové snímače 2200 Ing. Volejníková ČSN 7859 1990-11-19 25 7859 Plynomery. Laboratorní mikroteploměry 2200 Ing. Volejníková ČSN 8134 1965-09-01 25 8134 Skleněné teploměry.Věstník 9/2022 34 ČSN 7510 1965-04-07 25 7510 Úřední vyměřování ověřování přepravních sudů 2200 Ing. Technické požiadavky skúšanie 2200 Ing. Rozměry 2200 Ing. Laboratorní teploměry tyčinkové 2200 Ing. Volejníková ČSN 8102 1965-09-01 25 8102 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 7521 březen 1994 25 7521 Výčepní nádoby. Klasifikácia, základné parametre technické požiadavky 2200 Ing. Volejníková . Volejníková ČSN 7901 1987-03-16 25 7901 Skleněné kapilární viskozimetry. Volejníková ČSN 8110 1984-04-05 25 8110 Technické skleněné obalové teploměry pro teploty -90 do +600 °C 2200 Ing. Technické požadavky společná ustanovení 2200 Ing. Volejníková ČSN 8135 1965-09-01 25 8135 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 8131 1965-09-01 25 8131 Skleněné teploměry. Společná ustanovení 2200 Ing. Volejníková ČSN 7801 1980-10-07 25 7801 Vodomery. Společná ustanovení 2200 Ing. Volejníková ČSN 7825 1991-03-01 25 7825 Prostředky měření řízení technologických procesů. Volejníková ČSN 8010 1988-07-15 25 8010 Směrnice pro měření teplot průmyslu 2200 Ing. Laboratorní teploměry jemným dělením 2200 Ing. Volejníková ČSN 7511 1967-06-21 25 7511 Přepravní tanky (cisterny) kapaliny 2200 Ing. Volejníková ČSN 7714 listopad 1994 25 7714 Měření pulzujícího proudění tekutin potrubí clonami, dýzami nebo Venturiho trubicemi 2200 Ing. Základné ustanovenia 2200 Ing. Volejníková ČSN 8103 1970-05-07 25 8103 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 7910 1987-03-16 25 7910 Skleněný kapilární viskozimetr podle Ubbelohdeho. Volejníková ČSN 8005 1988-08-03 25 8005 Názvosloví oboru měření teploty 2200 Ing. Tříčlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem +300° kontrolními nulovými body 2200 Ing. Volejníková ČSN 7520 1971-07-28 25 7520 Odměrné nádoby (míry) kapaliny. Volejníková ČSN 8132 1965-09-01 25 8132 Skleněné teploměry. Základné ustanovenia 2200 Ing. Volejníková ČSN 7830 1964-11-11 25 7830 Plováčkové průtokoměry skleněnou trubicí 2200 Ing. Volejníková ČSN 8133 1965-09-01 25 8133 Skleněné teploměry