ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 35 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Volejníková ČSN 8201 1985-08-20 25 8201 Tlakové teploměry 2200 Ing. Šestičlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem -2° +102° C 2200 Ing. Sedmičlenná sada laboratorních teploměrů s celkovým měřicím rozsahem +360° C 2200 Ing. Volejníková ČSN 8153 1966-10-19 25 8153 Skleněné teploměry. Lékařské teploměry obalové. Volejníková ČSN 8138 1965-09-01 25 8138 Skleněné teploměry. Sedmičlenná sada laboratorních teploměrů celkovým měřicím rozsahem -10° +360° a s kontrolními nulovými body 2200 Ing. Volejníková ČSN 8191 1976-05-20 25 8191 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 8137 1965-09-01 25 8137 Skleněné teploměry. Volejníková Česká agentura pro standardizaci ředitelka Odboru standardizace Zdeňka Slaná r. Volejníková ČSN 8190 1976-05-20 25 8190 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 8141 1972-05-18 25 8141 Skleněné teploměry. Teploměry pro destilaci ropy ropných výrobků 2200 Ing.35 Věstník 9/2022 ČSN 8136 1965-09-01 25 8136 Skleněné teploměry. Volejníková ČSN 8211 1985-08-20 25 8211 Číselníky stupnice tlakových teploměrů. Volejníková ČSN 8193 1976-05-20 25 8193 Skleněné teploměry. . Teploměr pro stanovení bodu tuhnutí 2200 Ing. Lékařský teploměr normální (maximální) 2200 Ing. Společná ustanovení 2200 Ing. Laboratorní teploměry zábrusem 2200 Ing. Volejníková ČSN 8152 1966-10-19 25 8152 Skleněné teploměry. Technické požadavky 2200 Ing. Lékařský teploměr pro předčasně narozené děti 2200 Ing