ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 36 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
: 221 802 111 Uvedené návrhy jsou dostupné Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci, státní příspěvkové organizace, Na Žertvách 132/24, 180 Praha 8. K těmto návrhům považovaným návrhy ČSN může každý, nejpozději týdnů před příslušnou lhůtou uvedenou níže u jednotlivých položek, předložit připomínky adrese Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 Praha 1 E-mail: normalizace@agentura-cas. veřejnému projednání dále uvedené návrhy norem Evropského výboru pro normalizaci (CEN).unmz. Označení Název angličtině Původce Lhůty prEN 81-30 Safety rules for the construction and installation of lifts Lifts for the transport goods only Part 30: Electric and hydraulic service lifts CEN/TC 2022-10-06 prEN 15522-2 Oil spill identification Petroleum and petroleum related products Part Analytical method and interpretation results based GC-FID and GC-low resolution-MS analyses CEN/TC 2022-09-29 prEN 15522-1 Oil spill identification Petroleum and petroleum related products Part Sampling CEN/TC 2022-09-29 prEN ISO 4865 Dentistry General requirements non-hinged hand instruments (ISO/DIS 4865:2022) CEN/TC 2022-10-03 prEN 17886 Laboratory test method assessment the susceptibility thermal insulation products to mould growth CEN/TC 2022-10-20 prEN 12390-6 Testing hardened concrete Part Tensile splitting strength test specimens CEN/TC 104 2022-09-29 prEN 17878-1 District heating pipes Factory made flexible pipe systems with lower temperature profile - Part Classification, general requirements and test methods CEN/TC 107 2022-10-06 prEN 17878-3 District heating pipes Flexible pipe systems with a lower temperature profile Part Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods CEN/TC 107 2022-10-06 prEN 17878-2 District heating pipes Factory made flexible pipe systems with lower temperature profile - Part Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods CEN/TC 107 2022-10-06 prEN ISO 15611 Specification and qualification welding procedures for metallic materials Qualification based previous welding experience (ISO/DIS 15611:2022) CEN/TC 121 2022-10-10 . Většinu těchto návrhů možné číst připomínkovat adrese http://drafts.cz/ NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM PŘEDLOŽENÉ VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ CEN v období 2022-07-01 2022-07-31 Údaje jsou převzaty databáze CEN.cz Tel.Věstník 9/2022 36 OZNÁMENÍ 87/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o veřejném projednání návrhů evropských norem CEN Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví předkládá podle zákona 22/1997 Sb