ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 78 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2022 G/TBT/N/UGA/1645 Uganda 01. 07. 2022 G/TBT/N/USA/865/Rev. 07. 07. 08. 2022 G/TBT/N/UGA/1636 Uganda 01. zákona 22/1997 Sb. 2022 G/TBT/N/BRA/1409 Brazílie 04. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 07. 2022 I20, N30E 30. Notifikace, popř. 2022 G/TBT/N/UGA/1635 Uganda 01. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 G/TBT/N/UGA/1638 Uganda 01. 07. 07. 08. 2022 G/TBT/N/UGA/1649 Uganda 01. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 G/TBT/N/UGA/1647 Uganda 01. 07. 08. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 07.Věstník 9/2022 78 ČÁST INFORMACE INFORMACE 09/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví Informačního střediska WTO/TBT o notifikacích Členů Dohody technických překážkách obchodu (TBT), která nedílnou součástí Dohody zřízení Světové obchodní organizace (WTO) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví Informační středisko WTO/TBT oznamuje podle odst. 07. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 G/TBT/N/UGA/1642 Uganda 01. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 08. 2022 G/TBT/N/UGA/1650 Uganda 01. 07. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 07.tbt@unmz. 08.1 USA 04. 07. 07. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 08. 08. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 G/TBT/N/CHL/602 Chile 01. 2022 G/TBT/N/UKR/216 Ukrajina 01. 08. 2022 G/TBT/N/CHL/604 Chile 01. 07. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 07. 07. návrhy notifikovaných dokumentů další materiály možné si vyžádat prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT adrese: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví Informační středisko WTO/TBT Biskupský dvůr 1148/5 110 Praha 1 Telefon: 221 802 212 E-mail: wto. 08. 08. 08. 08. 2022 C10P, X00M 30. 08. 07. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 07. 09. 08. 2022 G/TBT/N/CHL/603 Chile 01. 07. 2022 C10P - G/TBT/N/CHL/601 Chile 01. 2022 C20A, C50A, C80A - G/TBT/N/UGA/1646 Uganda 01. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30.1 Filipíny 01. 08. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 G/TBT/N/IND/230 Indie 04. 07.cz Podrobnosti níže uvedených notifikacích jsou uvedeny na www stránkách Úřadu http://www. 2022 G/TBT/N/CRI/125/Add. 07. 07. 2022 C50A, C60A 02. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30.2 Kostarika 01. 08. 2022 N20E, S50E 30. 2022 N20E, V20T, X00M 26. 07., platném znění, červenci 2022 notifikovali Členové Dohody tyto návrhy technických předpisů, norem postupů posuzování shody. 2022 G/TBT/N/UGA/1639 Uganda 01. 07. 08. 08. 2022 C10C, S70E 01. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 2022 G/TBT/N/USA/1890 USA 04. 08. 07. 08. 08. 2022 . 07. 2022 N30E, I10, C10C, S00E, N20E 30. 08. 2022 N20E, S50E 30. 07. 2022 G/TBT/N/UGA/1637 Uganda 01.unmz. 08. 2022 G/TBT/N/UGA/1643 Uganda 01. 2022 G/TBT/N/UGA/1641 Uganda 01. 2022 N20E, S50E 29. 07.cz/urad/notifikace-clenu-dohody Číslo notifikace Stát Vydaná dne Výrobkový kód Lhůta pro připomínky G/TBT/N/PHL/267/Add. 2022 N20E, S30E, X00M 30. 2022 G/TBT/N/UGA/1640 Uganda 01. 2022 G/TBT/N/UGA/1648 Uganda 01. 2022 G/TBT/N/UGA/1651 Uganda 01. 08. 4 písm. 08. 2022 G/TBT/N/UGA/1644 Uganda 01