ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 56 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Testing Laboratory (System 3) EN 14915:2013 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) - Cladding slabs (as external finishes walls ceilings subject reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14963:2006 EN 1873:2005 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (6/6) Roof access systems, walkways and footholds (for uses other than those specified families (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6)).Věstník 9/2022 56 decision product family, product/intended use avcp system technical specification 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (4/6) Flat and profiled sheets (for uses contributing stiffening the roof structure). Testing Laboratory (System 3) EN 517:2006 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (1/5) - Suspended ceilings (kits) (as internal external finishes used for fire protection ceilings). Testing Laboratory (System 3) EN 1013:2012+A1:2014 EN 14509:2013 EN 15102:2007+A1:2011 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) Sidings (as internal external finishes walls ceilings subject to reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14509:2013 EN 15102:2007+A1:2011 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) Panels (as internal external finishes walls ceilings subject to reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 13964:2004 EN 13964:2004/A1:2006 EN 13964:2014 EN 494:2012+A1:2015 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) - Shingles (as external finishes walls ceilings subject to reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14351-1:2006+A2:2016 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (6/6) Roof safety hooks and anchorages (for uses other than those specified families (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6)). Testing Laboratory (System 3) EN 12467:2012 EN 12467:2012+A2:2018 EN 16153:2013 EN 16153:2013+A1:2015 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) - Coverings roll form (as internal finishes walls ceilings subject reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 494:2012+A1:2015 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (6/6) Rooflights (for uses other than those specified families (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6)). Testing Laboratory (System 3) EN 1469:2004 EN 1469:2015 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) - Suspended ceilings (kits) (as internal external finishes in ceilings subject reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 13964:2004 EN 13964:2004/A1:2006 EN 13964:2014 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (2/5) Panels (in internal external suspended ceilings subject safety in use requirements). Product Certification Body (System 1) EN 13964:2004 EN 13964:2004/A1:2006 9 15 . Testing Laboratory (System 3) EN 14716:2004 EN 15102:2007+A1:2011 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) - Suspended ceilings (kits) (as internal external finishes in ceilings subject reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 13964:2004 EN 13964:2004/A1:2006 EN 13964:2014 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (1/5) Panels (as internal external finishes, complete elements, used for fire protection walls ceilings). Testing Laboratory (System 3) EN 12951:2004 EN 516:2006 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (6/6) Roof windows (for uses other than those specified families (1/6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6)). Testing Laboratory (System 3) EN 14509:2013 EN 15102:2007+A1:2011 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (2/5) Tiles (in internal external suspended ceilings subject safety in use requirements). Testing Laboratory (System 3) EN 12057:2004 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (2/5) - Suspended ceilings (kits) (as internal external finish in ceilings subject safety use requirements)