ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 55 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Testing Laboratory (System 3) EN 1304:2005 EN 490: 2011 EN 492:2012 EN 492:2012+A2:2018 EN 544:2011 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (3/6) Flat and profiled sheets (for uses subject to external fire performance regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 516:2006 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (3/6) Roof windows (for uses subject external fire performance regulations). Product Certification Body (System 1) EN 14351-1:2006+A2:2016 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6) Rooflights (for uses subject reaction to fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14963:2006 EN 1873:2005 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (3/6) Factory-bonded composite sandwich panels (for uses subject external fire performance regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14351-1:2006+A2:2016 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (3/6) Rooflights (for uses subject external fire performance regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14963:2006 EN 1873:2005 8 15 . Product Certification Body (System 1) EAD 220062-00-0401 EN 14963:2006 EN 1873:2005 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6) Factory-bonded composite sandwich panels (for uses subject reaction fire regulations). Product Certification Body (System 1) EAD 220010-01-0402 EAD 220116-00-0401 EN 1013:2012 EN 1013:2012+A1:2014 EN 16153:2013 EN 16153:2013+A1:2015 EN 494:2012+A1:2015 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6) Roof windows (for uses subject reaction to fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 1013:2012 EN 1013:2012+A1:2014 EN 14782:2006 EN 14783:2013 EN 16153:2013 EN 16153:2013+A1:2015 EN 494:2012+A1:2015 EN 534:2006+A1:2010 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (4/6) Rooflights (for uses contributing stiffening the roof structure). Product Certification Body (System 1) EAD 220010-01-0402 EN 14964:2006 EN 492:2012+A2:2018 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (3/6) Roof access systems, walkways and footholds (for uses subject external fire performance regulations).Věstník 9/2022 55 decision product family, product/intended use avcp system technical specification EN 16153:2013 EN 16153:2013+A1:2015 EN 494:2012+A1:2015 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6) Flat and profiled sheets (for uses subject to reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 14509:2013 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (3/6) Roofing tiles, slates, stones and shingles (for uses subject external fire performance regulations). Product Certification Body (System 1) EAD 220010-01-0402 EN 14509:2013 98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary products (2/6) Roofing tiles, slates, stones and shingles (for uses subject reaction fire regulations)