ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 57 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Product Certification Body (System 1) EN 13967:2012 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 99/90/EC Membranes (2/3) Water vapour control layers (for uses subject reaction fire regulations). Product Certification Body (System 1) EN 14915:2013 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) Tiles (as internal external finishes walls ceilings subject to reaction fire regulations). Product Certification Body (System 1) EN 14716:2004 EN 15102:2007+A1:2011 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) Panels (as internal external finishes walls ceilings subject to reaction fire regulations).Věstník 9/2022 57 decision product family, product/intended use avcp system technical specification EN 13964:2014 EN 494:2012+A1:2015 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) - Coverings roll form (as internal finishes walls ceilings subject reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 13707:2004+A2:2009 EN 13956:2012 99/90/EC Membranes (2/3) Roof underlays (for uses subject to reaction fire regulations). FPC Certification Body (System 2+) EN 14695:2010 98/601/EC Road construction products (1/2) Bitumen (for road construction and surface treatment roads). Product Certification Body (System 1) EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010 EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006 EN 13984:2013 10 15 . Testing Laboratory (System 3) EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006 EN 13984:2013 99/90/EC Membranes (2/3) Water vapour control layers (for uses subject reaction fire regulations). FPC Certification Body (System 2+) EN 13707:2004+A2:2009 EN 13956:2012 99/90/EC Membranes (1/3) Water vapour control layers (in buildings). Testing Laboratory (System 3) EN 14909:2012 EN 14967:2006 99/90/EC Membranes (1/3) Roof sheets (in buildings). Testing Laboratory Calculation body (System 3) EN 14915:2013 98/601/EC Road construction products (1/2) Bridge deck waterproofing products and kits (for bridge decks). Testing Laboratory (System 3) EN 14909:2012 EN 14967:2006 99/90/EC Membranes (2/3) Damp proofing sheets (for uses subject to reaction fire regulations). Product Certification Body (System 1) EN 13964:2014 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (4/5) Sidings (as internal external finishes walls ceilings, as relevant, subject regulations dangerous substances). Testing Laboratory (System 3) EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010 EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006 EN 13984:2013 99/90/EC Membranes (2/3) Roof sheets (for uses subject reaction to fire regulations). FPC Certification Body (System 2+) EN 14023:2010 99/90/EC Membranes (1/3) Damp proofing sheets (in buildings). Product Certification Body (System 1) EAD 210024-00-0504 EN 15102:2007+A1:2011 98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) Sidings (as internal external finishes walls ceilings subject to reaction fire regulations). Testing Laboratory (System 3) EN 13859-1:2010 99/90/EC Membranes (2/3) Damp proof courses (for uses subject to reaction fire regulations). FPC Certification Body (System 2+) EN 13967:2012 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 99/90/EC Membranes (1/3) Damp proof courses (in buildings)