ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 47 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Věstník 9/2022 47 Oddíl Autorizace OZNÁMENÍ 91/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o změně oprávnění oznámeného subjektu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) oznamuje podle odst. 90/2016 Sb. Viktor Pokorný r., posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání trh, znění pozdějších předpisů, změnu oprávnění žadatele PAVUS, s. Změna oprávnění vznikla dnem 29. Předseda ÚNMZ: Mgr. zákona č. Rozsah oprávnění vztahuje výrobky postupy posuzování ověřování stálosti vlastností uvedené příloze tohoto oznámení. . Při výkonu svých činností výše uvedená právnická osoba používá identifikační číslo oznámeného subjektu 1391. 2022., Prosecká 412/74, 190 Praha Prosek, IČO 60193174 provádět činnosti oznámeného subjektu u výrobků stanovených nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 305/2011, kterým stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků trh kterým zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS