ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 48 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
pavus.cz body 1391 created Unknown (Notifications pre-dating 2006 are not available these lists) last update 15/12/2009 the body formally accredited against : EN ISO/IEC 17025 Testing and calibration laboratories EN ISO/IEC 17065 Inspection name national accreditation body (nab) CAI (Czech Accreditation Institute) 1 15 . Prosecká 412/74 190 PRAHA Prosek Czech Republic Phone +420:286 019 587 Fax +420:286 019 590 Email mail@pavus. other member states reference Regulation (EU) 305/2011 Construction products body name, address, telephone, fax, email, website : PAVUS, a.Věstník 9/2022 48 designation notified body pursuant the construction products regulation From Czech Office for Standards, Metrology and Testing Biskupský dvur 1148/5 110 Praha 1 Czech Republic to european commission GROWTH Directorate-General 200 Rue Loi, B-1049 Brussels.cz Website www.s