ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 46 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Ředitel odboru metrologie: Ing. Veselák r.Věstník 9/2022 46 Oddíl Metrologie OZNÁMENÍ 90/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o změně garanta státního etalonu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví podle odst. písm. Michal Voldán, zaměstnanec Oblastního inspektorátu ČMI Praha. odst. Garantem státního etalonu teploty pro kontaktní měření (kódové označení ECM 320-1/03-028), byl jmenován Ing. . písm., o metrologii, znění pozdějších předpisů oznamuje, došlo změně garanta státního etalonu. zákona 505/1990 Sb