ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 45 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
8 REN/DECT-00365 DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test specification; Part Radio Česká agentura pro standardizaci ředitelka Odboru standardizace Zdeňka Slaná r. .3.45 Věstník 9/2022 ETSI 300 176-1 V2