ČAS - Věstník 2022-9

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Strana 44 z 84

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Věstník 9/2022 44 OZNÁMENÍ 89/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví o veřejném projednání návrhů evropských telekomunikačních norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii státní zkušebnictví předkládá podle zákona 22/1997 Sb.0 REN/SES-00459 SES HARM Satellite Earth Stations and Systems (SES); Fixed and in-motion Wide Band Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (WBES) the GHz GHz frequency bands; Harmonised Standard for access radio spectrum Vydání: AP 20221027 Lhůta připomínek: 2022-10-27 Označení dokumentu Označení položky plánu ETSI Pracovní skupina (WG) ETSI 301 406-1 V2.6 REN/EE-02102 EE 2 Environmental Engineering (EE); Power supply interface the input to Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 1: Alternating Current (AC) . veřejnému projednání dále uvedené návrhy norem ETSI Evropského ústavu pro telekomunikační normy. K těmto návrhům považovaným návrhy ČSN může každý předložit připomínky níže stanovené lhůtě adrese Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 Praha 1 E-mail: normalizace@agentura-cas.cz/ NÁVRHY EVROPSKÝCH NOREM PŘEDLOŽENÉ VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ETSI v období 2022-07-01 2022-07-31 Vydání: AP 20221009 Lhůta připomínek: 2022-10-10 Označení dokumentu Označení položky plánu ETSI Pracovní skupina (WG) ETSI 300 468 V1.: 221 802 111 Uvedené návrhy jsou dostupné Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci, státní příspěvkové organizace, Na Žertvách 132/24, 180 Praha 8.17.1.3.0 REN/SES-00460 SES HARM Satellite Earth Stations and Systems (SES); Fixed and in-motion Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (NEST) the GHz to GHz frequency bands; Harmonised Standard for access radio spectrum ETSI 303 981 V1.1 REN/JTC-DVB-397 BROADCAS Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems ETSI 303 980 V1.0 REN/DECT-00359-1 DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised Standard for access radio spectrum; Part DECT, DECT Evolution and DECT ULE Vydání: AP 20221030 Lhůta připomínek: 2022-10-31 Označení dokumentu Označení položky plánu ETSI Pracovní skupina (WG) ETSI 300 132-1 V2.unmz.3. Většinu těchto návrhů možné číst připomínkovat adrese http://drafts.3.cz Tel