WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 88 z 216Poznámky redaktora
. příbalovém letáku. Délku odizolování naleznete obalu, resp.1 88 Svorkové skříně pro signalizační zařízení – šroubové upevnění svorkovnice Spojovací krabicové svorky MICRO, řada 243 Popis systému obsluhy Délka odizolování Svorkové bloky Připojení PUSH WIRE® Připojení: zasuňte odizolovaný vodič až na doraz Připojení PUSH WIRE® Uvolnění: přidržte vodič, svorku lehkým pootáčením stáhněte vodiče Zkoušení Aplikace Zkoušení Spínače (speciální svorky připojením pájecím kontak- tem) Plné vodiče odizolujte délce 5–6 Sestavení jednotlivých svorek do svorkových bloků plný Připojení PUSH WIRE® umožňuje upnout následující měděné vodiče: Spojovací svorky pro aplikace viz hlavní katalog, svazek 2