WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 83 z 216Poznámky redaktora
46in_) T 1 T 1 T 1 1 Pojistkové svorky, rozpojovací svorky rozpojovací svorky pro ochranný vodič Řada 282 Vhodný popisovací systém WMB Pojistková svorka, šedá, pro pojistkové vložky G, s doutnavkou, 250 220 V 5×20 mm 282-124 40 1¼“ 282-128/281-417 40 s doutnavkou, AC/DC 120 V 1¼“ 282-128/281-418 40 s LED diodou V 1¼“ 282-128/281-413 40 Rozpojovací měřicí svorka, zkušebními zdířkami mm šedá 282-131 25 Rozpojovací měřicí svorka, bez zkušebních zdířek šedá 282-135 25 Zemnicí svorka možností rozpojení, šedá AC/DC 282-140 12 AC/DC 282-141 12 AC/DC 120 282-138 12 AC/DC 230 282-139 12 Pojistková svorka, šedá, pro pojistkové vložky G, bez indikace poruchy, 500 6kV max. ➍ 5 .com. jedn.wago. H 2 LED dioda dout- navka zelená Přípojka pro můstek Zkušební zdířka nýtovaná H 1 LED dioda dout- navka červená Zkoušení zemní spojení 1 Atesty Atesty Atesty Celý výrobní program uveden prvním svazku hlavního katalogu.44 _______> <_____________ 87,5 mm/3.44 _______> <_____________ 87,5 mm/3.44 _____________> (_37mm/1. Obal. 5×20 mm 282-122 40 1“ 282-120 40 1¼“ 282-128 40 Příslušenství řady 282 Specifické příslušenství Pojistková vložka G 200 (20x10) mm 282-451 6,3 A 1“ 282-458 A 1¼“ 282-457 A Zkušební adaptér, vhodný pro svorky 1,5 mm2 –10 mm2 , šířka mm 209-170 (2x25) pro zkušební hrot průměru mm Zkušební hrot, šířka mm, připojením CAGE CLAMP® , pro 0,08 mm2 – 2,5 mm2 IN 18 281-407 100 (4x25) Příčný můstek, izolovaný, IN 41 A šedá 282-402 100 (4x25) Příčný můstek svorku, izolovaný, IN 41 A šedá 282-409 100 (4x25) Zámek zajištění odpojovače oranžová 282-137 100 (4x25) 3 Elektrické údaje jsou určovány pojistkou.15in____> <______ mm/2. jedn.22in_____> <______ mm/2. Obal. Koncová bočnice separátor, tloušťka mm oranžová 282-312 (2x25) šedá 282-311 (2x25) Koncová bočnice separátor, tloušťka mm oranžová 282-315 (2x25) šedá 282-314 (2x25) Obj. jedn.46in_) <_____________ 87,5 mm/3. č. Obal. 0,2 mm2 AWG 10 220 600 U IN 10 max. č. Napětí: Obj. 250 2 Šířka svorky 0,512 palce L 0,49 palce 0,2 mm2 AWG 10 400 V/6 kV/3 300 U IN 41 300 2 Šířka svorky 0,315 palce L 0,49 palce 0,2 mm2 AWG 10 Šířka svorky 0,63 palce L 0,49 palce Průchozí svorka šedá 282-133 25 Rozpojovací svorky pro ochranný vodič čelním zapojením viz strana 67.44 _____________> (_37mm/1.44 _____________> (_37mm/1. Obj. č. jedn. Barva Obj. Obal. č. Barva Obj. Zkoušení bez zemního spojení Otevřený posuvný rozpojovač, pomocný proudový obvod není uzemněn. Otevřený posuvný rozpojovač, pomocný proudový okruh není uzemněn, červená LED dioda doutnavka svítí. Provoz H 2 LED dioda doutnav- ka zelená Přípojka pro můstek Zkušební zdířka nýtovaná H 1 LED dioda dout- navka červená H 2 LED dioda dout- navka zelená Přípojka pro můstek Zkušební zdířka nýtovaná H 1 LED dioda dout- navka červená Uzavřený posuvný rozpojovač, pomocný proudový obvod je uzemněn, zelená LED dioda doutnavka svítí. jedn.1 83 <____54,5mm/2. Další informace naleznete adrese www. Obal. č.46in_) <____56,5mm/2