WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 83 z 216Poznámky redaktora
➍ 5 . 5×20 mm 282-122 40 1“ 282-120 40 1¼“ 282-128 40 Příslušenství řady 282 Specifické příslušenství Pojistková vložka G 200 (20x10) mm 282-451 6,3 A 1“ 282-458 A 1¼“ 282-457 A Zkušební adaptér, vhodný pro svorky 1,5 mm2 –10 mm2 , šířka mm 209-170 (2x25) pro zkušební hrot průměru mm Zkušební hrot, šířka mm, připojením CAGE CLAMP® , pro 0,08 mm2 – 2,5 mm2 IN 18 281-407 100 (4x25) Příčný můstek, izolovaný, IN 41 A šedá 282-402 100 (4x25) Příčný můstek svorku, izolovaný, IN 41 A šedá 282-409 100 (4x25) Zámek zajištění odpojovače oranžová 282-137 100 (4x25) 3 Elektrické údaje jsou určovány pojistkou. Obj. Barva Obj. Obal. Obal.44 _______> <_____________ 87,5 mm/3. H 2 LED dioda dout- navka zelená Přípojka pro můstek Zkušební zdířka nýtovaná H 1 LED dioda dout- navka červená Zkoušení zemní spojení 1 Atesty Atesty Atesty Celý výrobní program uveden prvním svazku hlavního katalogu.wago.44 _______> <_____________ 87,5 mm/3. Otevřený posuvný rozpojovač, pomocný proudový okruh není uzemněn, červená LED dioda doutnavka svítí.44 _____________> (_37mm/1.15in____> <______ mm/2.46in_) T 1 T 1 T 1 1 Pojistkové svorky, rozpojovací svorky rozpojovací svorky pro ochranný vodič Řada 282 Vhodný popisovací systém WMB Pojistková svorka, šedá, pro pojistkové vložky G, s doutnavkou, 250 220 V 5×20 mm 282-124 40 1¼“ 282-128/281-417 40 s doutnavkou, AC/DC 120 V 1¼“ 282-128/281-418 40 s LED diodou V 1¼“ 282-128/281-413 40 Rozpojovací měřicí svorka, zkušebními zdířkami mm šedá 282-131 25 Rozpojovací měřicí svorka, bez zkušebních zdířek šedá 282-135 25 Zemnicí svorka možností rozpojení, šedá AC/DC 282-140 12 AC/DC 282-141 12 AC/DC 120 282-138 12 AC/DC 230 282-139 12 Pojistková svorka, šedá, pro pojistkové vložky G, bez indikace poruchy, 500 6kV max.1 83 <____54,5mm/2. jedn.46in_) <_____________ 87,5 mm/3. Koncová bočnice separátor, tloušťka mm oranžová 282-312 (2x25) šedá 282-311 (2x25) Koncová bočnice separátor, tloušťka mm oranžová 282-315 (2x25) šedá 282-314 (2x25) Obj. jedn. Obal. č.44 _____________> (_37mm/1. č. Barva Obj. Obal. 0,2 mm2 AWG 10 220 600 U IN 10 max. Napětí: Obj. jedn.22in_____> <______ mm/2.com. č. jedn. č. Obal. č. jedn. Další informace naleznete adrese www.44 _____________> (_37mm/1. Provoz H 2 LED dioda doutnav- ka zelená Přípojka pro můstek Zkušební zdířka nýtovaná H 1 LED dioda dout- navka červená H 2 LED dioda dout- navka zelená Přípojka pro můstek Zkušební zdířka nýtovaná H 1 LED dioda dout- navka červená Uzavřený posuvný rozpojovač, pomocný proudový obvod je uzemněn, zelená LED dioda doutnavka svítí.46in_) <____56,5mm/2. 250 2 Šířka svorky 0,512 palce L 0,49 palce 0,2 mm2 AWG 10 400 V/6 kV/3 300 U IN 41 300 2 Šířka svorky 0,315 palce L 0,49 palce 0,2 mm2 AWG 10 Šířka svorky 0,63 palce L 0,49 palce Průchozí svorka šedá 282-133 25 Rozpojovací svorky pro ochranný vodič čelním zapojením viz strana 67. Zkoušení bez zemního spojení Otevřený posuvný rozpojovač, pomocný proudový obvod není uzemněn