WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 67 z 216Poznámky redaktora
jedn. jedn. Obal. Obal.74 __________> (____ mm/1.35 _______________> ( 35,5 mm/1.99in___> <_37mm/1. Barva Obj.12in <_______________ mm/3. jedn. č.81 ____) <__45,5mm/1. 3 Atesty 3 Atesty Atesty Atesty .46in_> 1 Dvouvodičová rozpojovací svorka, s možností zkoušení, stejná kontura jako pojistkových svorek šedá 282-697 25 modrá 282-695 25 Třívodičová průchozí svorka stejnou konturou, s možností zkoušení šedá 282-699 25 modrá 282-694 25 Rozpojovací svorky řady 280 Dvouvodičová rozpojovací svorka šedá 280-912 50 modrá 280-914 50 oranžová 280-913 50 Třívodičová rozpojovací svorka šedá 280-683 50 Čtyřvodičová rozpojovací svorka šedá 280-836 50 modrá 280-839 50 oranžová 280-805 50 0,08 2,5 mm2 AWG 12** 400 V/6 kV/3 600 U IN 16 300 2 Šířka svorky 0,197 palce L 0,33 palce 0,08 2,5 mm2 AWG 12** 400 V/8 kV/3 300 U IN 10 300 2 Šířka svorky 0,197 palce L 0,33 palce Rozpojovací svorky Řady 280, 281 282 0,2 mm2 AWG 10 400 V/6 kV/3 600 U IN 30 300 2 Šířka svorky 0,315 palce L 0,49 palce Koncová bočnice Řada 280 Řada 281 pro dvouvodičové svorky 100 (4x25) oranžová 280-309 281-329 šedá 280-308 281-328 pro třívodičové svorky 100 (4x25) oranžová 280-326 281-326 šedá 280-324 281-324 pro čtyřvodičové svorky 100 (4x25) oranžová 280-315 281-335 šedá 280-314 281-334 Zkušební zdířky, izolované mm červená 209-107 100 50) 2,3 mm žlutá 209-108 100 50) Koncová bočnice, tloušťka mm oranžová 282-333 100 (4x25) šedá 282-334 100 (4x25) Příčný můstek, izolovaný, IN 41 A šedá 282-402 100 (4x25) Příčný můstek svorku, izolovaný, IN 41 A šedá 282-409 100 (4x25) Zemnicí svorka možností rozpojení, šedá 4 Šířka svorky 0,63 palce AC/DC V 282-640 12 AC/DC V 282-641 12 AC/DC 120 V 282-638 12 AC/DC 230 V, 282-639 12 Rozpojovací svorky řady 281 šedá dvouvodičová 281-912 50 třívodičová 281-683 50 čtyřvodičová 281-659 50 Čtyřvodičová rozpojovací měřicí svorka Pouzdro Rozpojovací nůž šedá oranžová 280-874 50 šedá šedá 280-881 50 modrá oranžová 280-885 50 oranžová oranžová 280-883 50 Celý výrobní program uveden prvním svazku hlavního katalogu. Napětí: Obj. Obal. Obal. č. Barva Obj.4 ) <___50,5mm/1. č. č.1 67 <__28,5mm/___>1. Obal.35 _______________> ( 35,5 mm/1.79in__> <__28,5mm/__>1.77 ___> <__45,5mm/1. č.4 ) <_______________ mm/3.5 ________________> <___ mm/1. jedn. Obal.12in <_________ 69,5 mm/2.wago. jedn. Barva Obj. č. *AWG 12: THHN, THWN Technické pokyny pro použití viz strana 83 Vhodný popisovací systém WMB Vhodný popisovací systém WMB Vhodný popisovací systém WMB Dvouvodičová rozpojovací měřicí svorka, s výklopným rozpojovacím nožem, se zkušebními otvory pro zkušební hrot, Ø 2,3 mm Pouzdro Rozpojovací nůž šedá oranžová 280-870 100 šedá šedá 280-868 100 modrá oranžová 280-876 100 oranžová oranžová 280-879 100 0,08 mm2 AWG 12** 400 V/8 kV/3 300 U IN 10 300 2 Šířka svorky 0,236 palce L 0,37 palce Příslušenství řad 280/281 Příslušenství řady 282 Koncová bočnice, tloušťka 2,5 mm pro dvouvodičové svorky oranžová 280-371 100 (4x25) šedá 280-374 100 (4x25) pro čtyřvodičové svorky oranžová 280-373 100 (4x25) šedá 280-376 100 (4x25) Ovládací nástroj částečně izolovanou rukojetí, typ břit (3,5 0,5) mm 210-720 1 typ břit (5,5 0,8) mm 210-721 1 Příslušenství řady 280 Barva Obj. jedn. Další informace naleznete adrese www.com.79in__> <_______________ mm/3. Obj