WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 37 z 216Poznámky redaktora
​ TOPJOB® @ Rozpojovací, měřicí pojistkové svorky, dvouvodičové Řada 2002​ 1 připojení: 0,25 mm2 – mm2 „e+f“; přímé zasunutí: 0,75 mm2 – mm2 „e“ 0,75 mm2 – 2,5 mm2 „dutinka plastovým límcem, mm“​ Koncová bočnice separátor, tloušťka mm​ oranžová​ 2002-1692 100 (4x25) šedá​ 2002-1691 100 (4x25) Koncová bočnice separátor, tloušťka mm​ oranžová​ 2002-1692 100 (4x25) šedá​ 2002-1691 100 (4x25) Příslušenství řady 2002 Vhodné popisovací systémy WMB popisovací páska WMB Inline Mini WSB Specifické příslušenství Dvouvodičová pojistková svorka koncovou bočnicí a indikací poruchy, pro pojistkové vložky šedá 2002-1611/1000-541​ 50 2002-1611/1000-542​ 50 120 2002-1611/1000-867 50 230 2002-1611/1000-836 50 Dvouvodičová pojistková svorka koncovou bočni- cí, bez indikace poruchy, šedá 2002-1611 50 0,25 2,5 (4) mm2 1 AWG 16​ 250 V/6 kV/3 IN 6,3 2 Šířka svorky 6,2 0,244 palce​ L 0,43 palce Dvouvodičová pojistková svorka, pro ploché pojistkové vložky dle DIN 72581-3f, ISO 8820-3 šedá 2002-1681 50 - jednotlivé uspořádání A - sdružené uspořádání A Od dbejte ochranu proti dotyku! Koncová deska pro pojistkové svorky, tloušťka mm oranžová​ 2002-992 100 (4x25) šedá​ 2002-991 100 (4x25) Hřebenový můstek, izolovaný, IN 25 světle šedý 2002-433 200 (8x25) 2002-434 200 (8x25) 2002-435 100 (4x25) : 10 2002-440 100 (4x25) Odpojovací zástrčka pro pojistkové svorky, využití pojistkové svorky jako svorky roz- pojovací oranžová 2002-401 100 (4x25) Modulární konektor TOPJOB® S, možnost řadového připojení, drážek pro můstky šedá 2002-511 100 (4x25) Slepý modul, možnost řadového připojení šedá 2002-549 100 (4x25) Výstražný kryt, černým symbolem blesku, na svorek žlutá 2002-115 100 (4x25) Ovládací nástroj částečně izolovanou rukojetí, typ břit (3,5 0,5) mm 210-720 1 Hřebenový můstek, izolovaný, IN 25 světle šedý 2× 2002-402 200 (8x25) 3× 2002-403 200 (8x25) 4× 2002-404 200 (8x25) 5× 2002-405 100 (4x25) : 10× 2002-410 100 (4x25) Redukční můstky viz strana 31 Stupňovitý můstek, izolovaný, IN 25 světle šedý 2×​ 2002-472 100 (4x25) 3× 2002-473 100 (4x25) 4×​ 2002-474 100 (4x25) 5×​ 2002-475 (2x25) :​ :​ 12×​ 2002-482 (2x25) Izolační zarážka, kusů/pás 200 svazků světle šedá 2002-171 0,25–0,5 mm2 tmavě šedá 2002-172 0,75–1 mm2 Zkušební adaptér, pro zkušební hrot mm 2009-174 100 (4x25) Zkušební odbočka, pro max.. jedn..62 _______> (________57,6mm/2.​ Dvouvodičová rozpojovací měřicí svorka​ šedá 2002-1671 50 modrá 2002-1674 50 oranžová 2002-1672 50 Dvouvodičová průchozí svorka, stejná kontura​ šedá 2002-1601 50 modrá 2002-1604 50 oranžová 2002-1602 50 0,25 2,5 (4) mm2 1 AWG 16​ 400 3 IN 10 A​​ 2 Šířka svorky 5,2 0,205 palce L 0,43 palce Barva Obj. 1,6 1,6 2,5 2,5 W​ Pojistkové svorky šířce 6,2 lze přímo zapojit do řady. takovýchto případech použití je proto případně nutné zohlednit snížení jmenovitého proudu..3in <________ 66,5 mm/2..wago. Pro pojistkové vložky představují vyšší okolní teploty dodatečné zatížení.-. Pojistkové vložky 20​ Řada Obj. jedn. č..62 _______> <_38mm/1. 2002-1611/.29in_) <__38mm/1.-.​ Při výběru pojistkových vložek dávejte pozor, abyste nepřekročili níže uvedený maximální ztrátový výkon..com. Technické vysvětlivky zkratky viz technickou přílohu. jedn. 60947-7-3/VDE 0611-6 při 23 °C.. č. Na konci svorkovnice, nebo případě, nepřipojuje pojistková rozpojovací svorka, nutné použít koncovou desku pojistkové svorky.​ Obal.61 _______> (__33mm/1. č.1 37 <_______ 66,5 mm/2. vloženou pojistkou! 3 Všechny atesty naleznete internetu adrese www.. Bližší informace této souvislosti získáte od výrobce pojistek.. Určuje dle IEC, resp. .​ Obal.26in________) S 12 1 0,25 2,5 (4) mm2 1 AWG 16​ 400 V/6 kV/3 IN A​ Šířka svorky 5,2 0,205 palce​ L 0,43 palce Barva Obj.5in_> <__33mm/___>1.49in__> <________ 66,5 mm/2.​ Obal. č.. 2,5 mm2 2009-182 100 (4x25) Zkušební hrot, vedením 500 mm, mm červená 210-136 (5x10) Dutinky, dlouhé provedení, pro svorky TOPJOB® S viz strana 195 Atest připravuje 4 Atest připravuje 3 Atesty Atesty Atesty 2 Jmenovité napětí proud jsou určovány indikací poruchy, resp.​ Barva Obj.. V závislosti způsobu použití montáže nutné zkontrolovat, zda nedochází zahřívání svorky..​ Ochrana proti přetížení a ochrana proti zkratu​ Jen ochrana proti zkratu​ 2002-1611 2002-1811 Jednotlivé uspořádání​ Sdružené uspořádání​ Jednotlivé uspořádání​ Sdružené uspořádání​ Pojistkové svorky​ 1,6 1,6 2,5 2,5 W​ 2002-1811/