WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 15 z 216Poznámky redaktora
. Naše komponenty systémy používají po celém světě průmyslu, při výrobě vozidel, procesní domovní technice mnoha dalších náročných oblastech.0 15 PRŮMYSL Automatizace továren dopravní technika • realizovat inovativní řešení • realizovat kompaktní konstrukci • šetřit energií • zvýšit spolehlivost instalace • flexibilně reagovat požadavky • minimalizovat náklady instalaci, údržbu a prostoje • zajistit spolehlivou funkčnost extrémních pod- mínek • zaručit vysokou dostupnost technickou bezpeč- nost • realizovat individuální přání zákazníků Oblasti použití výrobků WAGO jsou rozmanité