WAGO Hlavní katalogy

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Svazek 1, systémy řadových svorek. Svazek 2, konektory a svorky na desky plošných spojů. Svazek 3, AUTOMATION. Svazek 4, INTERFACE ELECTRONIC. Svazek 5, konektorový systém WINSTA.

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: WAGO

Strana 143 z 216Poznámky redaktora
v průběhu uvádění provozu Poloha pro rychlou výměnu pojistky pomocí výklopného mechanismu. . Pozor: používejte jen pojistky certifikací UL! Diagnostické stavové LED diody pro spolehlivé uvedení provozu sledování zařízení Sledování signálu při připojení vodiče Držáky pojistek žlutá binární vstupy červená binární výstupy zelená analogové vstupy modrá analogové výstupy bez barvy napájecí speciální moduly Zásuvné zapojení Řada 753 Viz hlavní katalog, svazek AUTOMATION nebo www.cz.3 143 3 Dokonalá přehlednost Popisování kontaktních míst barevnými štítky Mini-WSB Natištěný popis kontaktních míst Připojení CAGE CLAMP® Indikace stavu Zkoušení Vytahovací skupinový držák popisu pro skupinové popiso- vání (popisování nešifrovaným textem) Rozlišení funkce pomocí transparentních barevných sku- pinových držáků popisu Rychlé bezúdržbové zapojení vodičů 0,08 mm2 2,5 mm2 odolné proti otřesům Zajišťovací poloha odpojení napětí např.wago