Kompaktní jističe 3VA

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... pro jištění vedení, generátorů a motorů do 1.600A

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 333 z 500Poznámky redaktora
........D31 Přehled............................D57 Pomocné spouště.............................................D21 Základní rozměry...................D76 Připojovací sady pro pevná provedení jističů................D108 Ostatní doplňky............................D46 Jištění motorů........................................................D8 Odpínání...................................................................D57 Pomocné signalizační spínače........................D98 Blokování uzamykání.............................................................D94 Výsuvná zařízení.......D32 Ochranné, měřicí komunikační funkce.................................................D6 Jištění vedení motorů .........................D1 Kompaktní jističe 3VA MO1-2020-CZ A B D E F Kompaktní jističe 3VA27 600 A D C Struktura objednacího kódu........................................................................D71 Připojovací sady...........D64 Dálkové resety....................................................D28 Schéma ........................................................................................................................D36 Vypínací charakteristiky.......................................................D68 Motorové pohony...................D30 Nadproudové spouště..............................................................................D55 Vnitřní příslušenství.....................D52 Přehled příslušenství...........................D69 Příslušenství pro nadproudové spouště.......D85 Izolační doplňky..............................................................................................................................................D14 Technické informace............................D2 Konfigurátor OEZ...........................................................................................D16 Parametry .......................................D45 Parametry ........D31 Provedení..............................D76 Připojovací sady pro výsuvná provedení jističů................................................................................................................................D96 Komunikace měření....................D16 Popis................................................................................................................................................D113