Kompaktní jističe 3VA

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... pro jištění vedení, generátorů a motorů do 1.600A

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 218 z 500Poznámky redaktora
.0 3VA9. 3VA9…-0KB0.. 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9. > 415V (3VA1) > 525V (3VA2) Jsou vyžadovány další izolační doplňky: – mezi fázemi: izolační přepážky nebo prodloužené/rozšířené kryty svorek..1-0WJ.1-0WJ.0 3VA9.1-0WD... neizolovaná kabelová oka, neizolované pasy, přední přívody prodloužené, rozšířené, vertikální, blokové svorky Úroveň napětí ≤ 415V (3VA1) ≤ 525V (3VA2) Pokud kabel nebo pas izolován celé délce bodu, kterém vstupuje připojovacího prostoru jističe, nejsou potřebné žádné další izolační doplňky.1-0WK.. 1) Jistič 3VA12 vyžaduje izolační desku případě přívodu zespodu.1-0WD.0 Příslušenství 3VA 000 Připojovací sady .0 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9. Instalační požadavky všechny přívody/vývody Instalační požadavky všechny přívody/vývody A F 1 5 2 6 3VA2 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9.1-0WD.0 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9.0 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9.1-0WJ.1-0WD.0 3VA9.0 3VA9.0 3VA9.0 3VA9.1-0WD.1-0WD....0 3VA9.1-0WJ..1-0WD.0 3VA9…-0KB0.1-0WJ.0 3VA9.0 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9.0 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9..1-0WD.0 3VA9…-0WG.1-0WJ.0 3VA9.0 3VA9…-0WG...... – montáž panel rozváděče: izolační desky nebo prodloužené/rozšířené kryty svorek... izolované kabely, izolovaná kabelová oka, izolované pasy, flexibary, zadní přívody Neizolované kabely pasy např...0 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 Instalační požadavky pouze pro přívody 1/3/5 Instalační požadavky pouze pro přívody 1/3/5 Instalační požadavky pouze pro přívody 2/4/6 Instalační požadavky pouze pro přívody 2/4/6 O P 1 5 2 6 1 5 2 6 3VA9…-0WA00 3VA9…-0WA00 3VA9.1-0WJ.Kompaktní jističe 3VA MO1-2020-CZ C C84 Obecné požadavky Legenda izolačním doplňkům jističů 3VA 630 A Podmínky připojování Izolované kabely pasy např.0 G Q ON 3VA1 VA9…-0WA00 VA9…-0WA00 3VA9.1-0WD..0 3VA9.1-0WJ.1-0WD.0 3VA9.0 3VA9.1-0WJ.1-0WK. 1) Jsou vyžadovány další izolační doplňky, jako jsou izolační přepážky, prodloužené nebo rozšířené kryty svorek..1-0WJ.0 3VA9