Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 8 z 438Poznámky redaktora
0,64 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 8 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Typ Průměr mm Užitečný průřez cm² kat.Objem kabelů Izolovaná silnoproudá vedení Typ Průměr mm Užitečný průřez cm² 1 6,5 0,42 1 0,49 1 0,64 1 9,5 0,9 1 12,5 1,56 3 1,5 8,5 0,72 3 2,5 9,5 0,9 3 1,21 4 1,5 0,81 4 2,5 10,5 1,1 4 12,5 1,56 4 13,5 1,82 4 16,5 2,72 4 3,61 4 23,5 5,52 4 6,76 5 1,5 9,5 0,9 5 2,5 1,21 5 13,5 1,82 5 14,5 2,1 5 3,24 5 21,5 4,62 5 6,76 7 1,5 10,5 1,1 7 2,5 1,69 Izolované silnoproudé kabely Typ Průměr mm Užitečný průřez cm² 1 10,5 1,1 1 11,5 1,32 1 12,5 1,56 1 13,5 1,82 1 15,5 2,4 1 16,5 2,72 1 18,5 3,42 1 120 20,5 4,2 1 150 22,5 5,06 1 185 6,25 1 240 7,84 1 300 9 3 1,5 11,5 1,32 3 2,5 12,5 1,56 3 17,5 3,06 3 19,5 3,8 3 6,76 3 9 3 120 12,96 4 1,5 12,5 1,56 4 2,5 13,5 1,82 4 16,5 2,72 4 18,5 3,42 4 21,5 4,62 4 25,5 6,5 4 7,84 4 9 4 11,56 4 15,21 4 120 17,64 4 150 22 4 185 27 4 240 33,6 5 1,5 13,5 1,82 5 2,5 14,5 2,1 5 18,5 3,42 5 20,5 4,2 5 22,5 5,06 5 27,5 7,56 5 11,56 5 16 Sdělovací vedení Typ Průměr mm Užitečný průřez cm² 2 0,6 0,25 4 0,6 5,5 0,3 6 0,6 6,5 0,42 10 0,6 7,5 0,56 20 0,6 0,81 40 0,6 1,12 60 0,6 1,69 100 0,6 2,89 200 0,6 5,29 2 0,8 0,36 4 0,8 0,49 6 0,8 8,5 0,72 10 0,8 9,5 0,9 20 0,8 1,69 40 0,8 16,5 2,72 60 0,8 4 100 0,8 25,5 6,5 200 0,8 10,24 Koaxiální vedení (standard) Typ Průměr mm Užitečný průřez cm² Vedení SAT/BK 6,8 0,48 Datové vodiče typ, kat. 0,64 kat