Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 140 z 438Poznámky redaktora
Speciální délky dotaz.Propojovací kanál, typ LKV 25025 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 37,5 — Typ LKV 37 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 37,5 37,5 Typ LKV 37037 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. 6178302 Bal. m 32 hmotnost kg/100 m 24,000 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. vrchního dílu děrování dna. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 25x25 Typ LKV 25025 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. 6178506 Bal. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď — Typ LKV 25 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. 6178307 Bal. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď 25x37,5 Typ LKV 37025 Barva Délka mm Roz- měry Š V mm výr. m 36 hmotnost kg/100 m 9,500 Propojovací kanál, typ LKV 37025 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč. 6178504 Bal. 6178305 Bal. 6178504 Bal. m 36 hmotnost kg/100 m 9,500 Propojovací kanál, typ LKV 37037 Propojovací kanál dle 50085-2-3 vč. vrchního dílu děrování dna. vrchního dílu děrování dna. m 32 hmotnost kg/100 m 31,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. PVC Polyvinylchlorid kamenná šeď — Typ LKV 25 Barva Rozměr a mm Délka mm výr. Speciální délky dotaz. m 60 hmotnost kg/100 m 40,500 Vrchní díl Náhradní vrchní díl kanálu. Speciální délky dotaz. m 24 hmotnost kg/100 m 15,000 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Propojovací kanál LKV DIN 140 Propojovací kanál VK