Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 270 z 438Poznámky redaktora
Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů bez děrování dna pro přímou montáž stěnu. S výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro časově nenáročné připo- jení vedení přívodními otvory pro vedení průměru mm.jedn. Pohledové plochy kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. každé dodávané dél- ce (2000 mm) namontováno šest zaklapávacích spon. m 2 2 hmotnost kg/100 m 38,300 38,300 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 110 mm 270 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy .. 6288610 Bal. 6279701 Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.. Alu hliník EL eloxováno čistě bílá 2000 — eloxováno 2000 Typ GA-OTRW GA-OTEL Barva Povrch Délka mm výr. . výr.. 6288790 Bal. 6279720 6279723 Bal. 71GD. PA Polyamid Typ 7ZE Č. Pevné usazení vrchního dílu vytvoření elektrického kontaktu se spodním dílem kanálu/sloupu zajišťují zaklapávací spony typu RKV3V. 6288611 Bal. m 12 12 hmotnost kg/100 m 198,200 198,200 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GA. kus 5 hmotnost kg/100 ks 5,600 Přístrojová krabice, dvojitá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem. bal. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD6 Barva Č. 1 hmotnost kg/100 BJ 5,800 Přístrojová krabice, jednoduchá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení prů- měru mm. Nadměrné délky do 6000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat na přání. 6279203 6279200 Bal. kus 50 hmotnost kg/100 ks 0,700 Vrchní díl Hliníkový vrchní díl pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid instalačních sloupů ISS se systémovým otvorem 76,5 mm. výr. kus 2 hmotnost kg/100 ks 11,000 Odlehčení tahu Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD.4301 70 Typ GA-KUP70 Hloubka kanálu mm výr. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD7 Barva Č. výr. Alu hliník EL eloxováno — eloxováno 2000 čistě bílá 2000 Typ GA-S70110EL GA-S70110RW Barva Povrch Délka mm výr.