Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 20 z 438Poznámky redaktora
6.2 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickými izolačními vlastnostmi x x 6.7.6.7.Evropská klasifikace Klasifikace dle normy 50085-1 WDK elektroinstalační kanál Kanál pro ukládání vedení WDKH Kanál pro ukládání vedení LKM SKL kanály s patkovou lištou Propojovací kanál VK Propojovací kanál VKH Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GK, PVC Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GA, hliník Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK, PVC Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH, PC/ABS Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS, ocel Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA, hliník Instalační sloup pro průmysl ISS 6.1 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních vlastností x x 6.9 Podle způsobu připevnění systémového krytu kanálu 6.5 Podle elektrické vodivosti 6.5.7.10 Podle elektrického ochranného oddělení 6.9.3 Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí 6.7 Podle stupňů krytí, zaručovaných pouz- drem resp.10.1 Elektroinstalační kanálové systémy bez in- terního ochranného oddělovacího prvku x x 6.9.1 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickou vodivostí x x 6.1 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný bez použití nástroje x x 6.10.5.2 Elektroinstalační kanálové systémy in- terním ochranným oddělovacím prvkem x x x platná klasifikace, střední ochrana, vysoká ochrana, systému příslušenstvím PVC/ABS, jinak 30, střední ochrana, vysoká ochrana LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 20 Pomůcky pro projektování – všeobecné .2 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti x x 6.6 Podle elektrických izolačních vlastností 6.2 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný jen nástrojem x x 6. obalem dle 60529:1991 6.2 Podle ochrany proti vniknutí vody 6.1 Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles IP 30 IP 30 IP 30 IP 41 IP* 40 IP* 40 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 6.8 Podle ochrany před korozivními nebo zne- čišťujícími látkami - 3 6