Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 20 z 438Poznámky redaktora
1 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních vlastností x x 6.7 Podle stupňů krytí, zaručovaných pouz- drem resp.1 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickou vodivostí x x 6.3 Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí 6.5.2 Elektroinstalační kanálové systémy in- terním ochranným oddělovacím prvkem x x x platná klasifikace, střední ochrana, vysoká ochrana, systému příslušenstvím PVC/ABS, jinak 30, střední ochrana, vysoká ochrana LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 20 Pomůcky pro projektování – všeobecné .7.10.9 Podle způsobu připevnění systémového krytu kanálu 6.6.5 Podle elektrické vodivosti 6.8 Podle ochrany před korozivními nebo zne- čišťujícími látkami - 3 6.2 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickými izolačními vlastnostmi x x 6.10.2 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti x x 6.1 Elektroinstalační kanálové systémy bez in- terního ochranného oddělovacího prvku x x 6.Evropská klasifikace Klasifikace dle normy 50085-1 WDK elektroinstalační kanál Kanál pro ukládání vedení WDKH Kanál pro ukládání vedení LKM SKL kanály s patkovou lištou Propojovací kanál VK Propojovací kanál VKH Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GK, PVC Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GA, hliník Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK, PVC Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH, PC/ABS Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS, ocel Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA, hliník Instalační sloup pro průmysl ISS 6.1 Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles IP 30 IP 30 IP 30 IP 41 IP* 40 IP* 40 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 6.6. obalem dle 60529:1991 6.6 Podle elektrických izolačních vlastností 6.10 Podle elektrického ochranného oddělení 6.5.7.7.2 Podle ochrany proti vniknutí vody 6.1 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný bez použití nástroje x x 6.2 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný jen nástrojem x x 6.9.9