Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 20 z 438Poznámky redaktora
9.1 Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles IP 30 IP 30 IP 30 IP 41 IP* 40 IP* 40 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 6.9.1 Elektroinstalační kanálové systémy bez in- terního ochranného oddělovacího prvku x x 6.5.2 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti x x 6.5 Podle elektrické vodivosti 6.1 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickou vodivostí x x 6.2 Podle ochrany proti vniknutí vody 6.10.6.2 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickými izolačními vlastnostmi x x 6.1 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný bez použití nástroje x x 6. obalem dle 60529:1991 6.10.6.2 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný jen nástrojem x x 6.7.6 Podle elektrických izolačních vlastností 6.2 Elektroinstalační kanálové systémy in- terním ochranným oddělovacím prvkem x x x platná klasifikace, střední ochrana, vysoká ochrana, systému příslušenstvím PVC/ABS, jinak 30, střední ochrana, vysoká ochrana LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 20 Pomůcky pro projektování – všeobecné .7.3 Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí 6.9 Podle způsobu připevnění systémového krytu kanálu 6.5.7.8 Podle ochrany před korozivními nebo zne- čišťujícími látkami - 3 6.7 Podle stupňů krytí, zaručovaných pouz- drem resp.Evropská klasifikace Klasifikace dle normy 50085-1 WDK elektroinstalační kanál Kanál pro ukládání vedení WDKH Kanál pro ukládání vedení LKM SKL kanály s patkovou lištou Propojovací kanál VK Propojovací kanál VKH Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GK, PVC Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GA, hliník Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GK, PVC Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GKH, PC/ABS Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GS, ocel Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA, hliník Instalační sloup pro průmysl ISS 6.10 Podle elektrického ochranného oddělení 6.1 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních vlastností x x 6