Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 230 z 438Poznámky redaktora
Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. 6277600 Bal. 6277294 Bal. m 6 hmotnost kg/100 m 384,000 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu.4301 120 Typ GS-KUP90 Délka mm výr. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD6 Barva Č. Nadměrné délky 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat přání.jedn.4301 120 Typ GS-KUP70 Délka mm výr. bal. výr.Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů montáži stěnu nebo upevňovací konzoly. Kanál pro ve- stavbu přístrojů vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vy- tvářejícími kontaktní propojení. Kanál pro ve- stavbu přístrojů vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vy- tvářejícími kontaktní propojení.jedn. Vrchní díl musí objednat samostatně. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. 6277700 Bal. kus 5 hmotnost kg/100 ks 5,600 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm 230 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . 6288610 Bal. Ochranné opatření vyrovnání potenciálů mezi vrchním spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Vrchní díl musí objednat samostatně. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. m 8 hmotnost kg/100 m 352,000 Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů montáži stěnu nebo upevňovací konzoly. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. Ochranné opatření vyrovnání potenciálů mezi vrchním spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. 1 hmotnost kg/100 BJ 8,200 Přístrojová krabice, jednoduchá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení prů- měru mm. Nadměrné délky 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat přání. bal. současně vytváří vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-S70170RW Barva Délka mm výr. 6277290 Bal. 1 hmotnost kg/100 BJ 6,400 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-S90170RW Barva Délka mm výr