Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 230 z 438Poznámky redaktora
kus 5 hmotnost kg/100 ks 5,600 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Výška kanálu mm, šířka kanálu 170 mm 230 Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu . Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm. výr. Nadměrné délky 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat přání. m 8 hmotnost kg/100 m 352,000 Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů montáži stěnu nebo upevňovací konzoly. 1 hmotnost kg/100 BJ 8,200 Přístrojová krabice, jednoduchá Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro systémy spínačů, výklopným případě potřeby také odnímatelným spodním dílem pro rychlé připojení vedení, vstupními otvory pro vedení prů- měru mm. Pohledové plochy lakovaných kanálů pro vestavbu přístrojů jsou potaženy fólií. Reálné rozměry systémového otvoru činí 76,5 mm. Nadměrné délky 3000 spodních dílů vrchních dílů kanálů také jiné barvy podle vzorníku RAL lze dodat přání.jedn. Kanál pro ve- stavbu přístrojů vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vy- tvářejícími kontaktní propojení. 6277290 Bal. Ochranné opatření vyrovnání potenciálů mezi vrchním spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. Vrchní díl musí objednat samostatně.Kanál pro vestavbu přístrojů, výška kanálu mm Kanál pro vestavbu přístrojů montáži stěnu nebo upevňovací konzoly. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek.4301 120 Typ GS-KUP90 Délka mm výr.4301 120 Typ GS-KUP70 Délka mm výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.jedn. PA Polyamid ocelově šedá Typ 71GD6 Barva Č. Kanál pro ve- stavbu přístrojů vybaven jazýčky uchycení přepážky ocelového plechu, automaticky vy- tvářejícími kontaktní propojení. 6277600 Bal. Její instalace současně zajistí vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. Vrchní díl musí objednat samostatně. m 6 hmotnost kg/100 m 384,000 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů kanálu. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-S90170RW Barva Délka mm výr. 6277700 Bal. Ochranné opatření vyrovnání potenciálů mezi vrchním spodním dílem zaručuje patentovaný kryt kanálu, automaticky vytvářející kontaktní propojení. současně vytváří vyrovnání potenciálu mezi spodními díly kanálu. 6288610 Bal. bal. St Ocel čistě bílá 2000 Typ GS-S70170RW Barva Délka mm výr. Vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými spodními díly kanálu se provádí pomocí spojek. bal. 6277294 Bal. 1 hmotnost kg/100 BJ 6,400 Spojka, výška kanálu mm Spojka pro spojení spodních dílů kanálu