Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 370 z 438Poznámky redaktora
Typ ASM-C6 G Č. kus 1 hmotnost kg/100 ks 2,660 Datový připojovací modul RJ45, kat. kus 1 hmotnost kg/100 ks 1,120 Datový připojovací modul RJ-45, kat. Včetně stínicího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku návodu montáži. kat.Datový připojovací modul RJ-45, kat. nestíněný 43 14 21,5 Modulární zásuvka kat. 5e, nestíněná, pro zástrčku RJ45. Vhodná montáži nosičů datové techniky typu DTG-2RM DTS-2RM. stíněný 24 44 14,5 Modulární zásuvka kat. Včetně stínicího krytu EMC, ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku návodu montáži. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku návodu montáži. Včetně ochranného krytu proti prachu, kabelového pásku návodu montáži. výr. 6117325 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 1,060 Datový připojovací modul RJ-45, kat. výr. výr. Typ ASM-C5 Č. 5e, stíněný 44 14,5 24 Modulární zásuvka kat. 5e, stíněná, pro zástrčku RJ45. Typ ASM-C6 Č. výr. 6117337 Bal. 6 370 Modul 45® a Standard – instalační řešení pro kanály pro vestavbu přístrojů a instalační sloupy . Vhodná montáži nosičů datové techniky typu DTG- 2RM DTS-2RM. stíněná, pro zástrčku RJ45. Vhodná montáži nosičů datové techniky typu DTG-2RM DTS-2RM. kus 1 hmotnost kg/100 ks 1,850 LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Modul 45®, řešení pro datovou techniku kat. 6117341 Bal. 6117329 Bal. Typ ASM-C5 G Č. 5e, nestíněný 43 14 21,5 Modulární zásuvka kat. Vhodná montáži nosičů datové techniky typu DTG- 2RM DTS-2RM. nestíněná, pro zástrčku RJ45