Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 7 z 438Poznámky redaktora
LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 7 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Důležité: Tyto hodnoty představují hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci li- šit. Přesné hodnoty zjistíte ka- talogových údajů konkrétního vý- robce. Vypočítejte: (2r)². Abychom vám usnadnili práci, uvádíme na této dvojstraně průměr potřebu místa nejdůležitějších typů kabelů. Protože kabely neleží nikdy zcela vedle sebe absolutně paralelně, nestačí vzít při výpočtu plnění kabely úvahu pouze průměr kabelu. Výpočet pomocí vzorce (2r)² Průměr vypovídá skutečných prostorových potřebách kabelu jen velice málo. Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec (2r)².Jak zjistím plnění kabely? Průměr kabelu potřebný prostor; průměr milimetrech, potřebný prostor cm² Důležitým kritériem pro výběr po- třebné velikosti kanálového systé- mu objem ukládaných kabelů. Kromě užitečné- ho průřezu daného kanálu dbejte také požadavky norem oblasti činitele plnění přípustného otep- lení kabelů. Správná volba S výběrem správné velikosti kaná- lu vám pomůže tabulka násle- dujících stranách. Tato hodnota odráží realistickou po- třebu místa včetně meziprostorů