Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 7 z 438Poznámky redaktora
Jak zjistím plnění kabely? Průměr kabelu potřebný prostor; průměr milimetrech, potřebný prostor cm² Důležitým kritériem pro výběr po- třebné velikosti kanálového systé- mu objem ukládaných kabelů. Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec (2r)². Abychom vám usnadnili práci, uvádíme na této dvojstraně průměr potřebu místa nejdůležitějších typů kabelů. Kromě užitečné- ho průřezu daného kanálu dbejte také požadavky norem oblasti činitele plnění přípustného otep- lení kabelů. Důležité: Tyto hodnoty představují hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci li- šit. Vypočítejte: (2r)². Přesné hodnoty zjistíte ka- talogových údajů konkrétního vý- robce. Tato hodnota odráží realistickou po- třebu místa včetně meziprostorů. Správná volba S výběrem správné velikosti kaná- lu vám pomůže tabulka násle- dujících stranách. Protože kabely neleží nikdy zcela vedle sebe absolutně paralelně, nestačí vzít při výpočtu plnění kabely úvahu pouze průměr kabelu. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 7 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Výpočet pomocí vzorce (2r)² Průměr vypovídá skutečných prostorových potřebách kabelu jen velice málo