Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 6 z 438Poznámky redaktora
Všechny systémy VDE 0298 Zřizování elektrických zařízení jmenovitým napětím 1000 Izo- lované kabely vedení silnoproudých zařízeních.Kdo musí dodržovat jaké normy? OBO jako výrobce Norma Název Systém OBO EN 50085-1 Zkoušky přístrojů Systémy elektroinstalačních kanálů pro elektrické instalace, část Všeobecné požadavky Všechny sys- témy EN 50085-2-1 Zvláštní požadavky elektroinstalační kanály pro montáž stěny stropy WDK, LKM, SKL, GEK-K, GEK-S, GEK-A EN 50085-2-2 Zvláštní požadavky úložné protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž pod podlahu, rovině podlahou nebo podlahu UFS EN 50085-2-3 Zvláštní požadavky systémy propojovacích kanálů pro instalaci skříňových rozvaděčů. Revize. Výběr soustav a stavba vedení Všechny systémy ČSN 2000, část 5-54 Elektrické instalace nízkého napětí Výběr stavba elektrických zařízení. Uzemnění ochranné vodiče. Všechny systémy LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 6 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Ochrana před úrazem elektrickým proudem Všechny systémy ČSN 2000, část 5-52 Elektrická zařízení Výběr stavba elektrických zařízení. VK EN 50085-2-4 Zvláštní požadavky montážní sloupky montážní konzoly ISS Realizátor jako zřizovatel zařízení Norma Název Systém OBO ČSN 2000, část 4-41 Elektrické instalace nízkého napětí Ochranná opatření pro zajištění bez- pečnosti. Všechny systémy ČSN 2000, část Elektrické instalace nízkého napětí. Všechny systémy EN 50310 Použití společné soustavy pospojování zemnění budovách vyba- vených zařízením informační technologie