Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 9 z 438Poznámky redaktora
LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 9 Pomůcky pro projektování – všeobecné . °C Hořlavost Stupeň V-0 podle 94 Podrobné údaje naleznete kapitole „Odolnost tvrzeného PVC proti chemikáliím“ části „Další informace“. Vlastnosti použitého tvrzeného PVC Vlastnost Hodnota DIN Označení materiálu PVC-U-E-D-08-04-28 podle DIN 7748 Pevnost tahu min./min. Jako velmi užitečné se při pokládce kanálů pro vestavbu přístrojů ukázaly tzv. Kanály ocelového plechu hli- níku: • Pásová pila pilovým listem na tvrdé kovy • Kotoučová pila pilovým listem na tvrdé kovy, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec 2800 ot. 1010 ohmů podle DIN 455 Tvarová tepelná odolnost min. Tyto pily umožňují přesné řezání. podle DIN 400/B Teplotní odolnost při používání max. N/mm² podle DIN 455 Prodloužení při přetržení min. • Úhlová bruska kotoučem na řezání kovu Součinitel tepelné roztažnosti: • Ocel: 10-6 1/K • Hliník: 23,1 10-6 1/K • Tvrzené PVC: 10-6 1/K Zohlednění délkové roztažnosti materiálů Různé materiály mají různou dél- kovou roztažnost, kterou třeba zohlednit. Kanály PVC PC/ABS: • Ruční pila jemnými zuby (pilka na železo) • Děrovka pilovým listem na ocel nebo plast jemnými zuby • Kotoučová pila pilovým listem na plast, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec 2800 ot. KV/mm podle DIN 481 Povrchový odpor min. Tuto skutečnost prokázaly zkoušky montáže kanálů pro ukládání ve- dení vestavbu přístrojů, které jsme přístroji Spit provedli. Dříve používané nastřelovací pistole tímto způso- bem proměnily moderní automa- tické hřebíkovačky. Roztažnost materiálů PVC, ocel hliník lze určit pomocí níže uvedeného vzorce.Zpracování materiálu správným nástrojem Různé materiály vyžadují různé zpracování. kapovací pily. podle DIN 455 Odolnost proti elektrickému průrazu min. ΔL ΔT L délka metrech α součinitel tepelné roztažnosti ΔT změna teploty Příklady Při teplotním rozdílu výši 20 standardní délka 2 000 mění takto: • tvrzeného PVC 2,84 mm • oceli 0,56 mm • hliníku 0,924 mm Dokonalá souhra pro efektivnější práci Umožnit rychlejší lepší průběh montáže tomto cíli pracujeme stejně intenzivně jako výrobci elek- trických přístrojů./min. Těmito přístroji lze mimo- řádně efektivně zpracovávat mnoho výrobků značky OBO. Firma Spit na- bízí této oblasti přístroje nejvyšší kvality, dokonale koncipované pro elektroinstalační průmysl na- příklad podobě modelu Pulsa 700E