Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 9 z 438Poznámky redaktora
LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 9 Pomůcky pro projektování – všeobecné . KV/mm podle DIN 481 Povrchový odpor min. kapovací pily. Kanály ocelového plechu hli- níku: • Pásová pila pilovým listem na tvrdé kovy • Kotoučová pila pilovým listem na tvrdé kovy, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec 2800 ot. Kanály PVC PC/ABS: • Ruční pila jemnými zuby (pilka na železo) • Děrovka pilovým listem na ocel nebo plast jemnými zuby • Kotoučová pila pilovým listem na plast, průměr 350 mm, 80–108 zubů/palec 2800 ot. °C Hořlavost Stupeň V-0 podle 94 Podrobné údaje naleznete kapitole „Odolnost tvrzeného PVC proti chemikáliím“ části „Další informace“./min. podle DIN 455 Odolnost proti elektrickému průrazu min. Těmito přístroji lze mimo- řádně efektivně zpracovávat mnoho výrobků značky OBO. Tuto skutečnost prokázaly zkoušky montáže kanálů pro ukládání ve- dení vestavbu přístrojů, které jsme přístroji Spit provedli. ΔL ΔT L délka metrech α součinitel tepelné roztažnosti ΔT změna teploty Příklady Při teplotním rozdílu výši 20 standardní délka 2 000 mění takto: • tvrzeného PVC 2,84 mm • oceli 0,56 mm • hliníku 0,924 mm Dokonalá souhra pro efektivnější práci Umožnit rychlejší lepší průběh montáže tomto cíli pracujeme stejně intenzivně jako výrobci elek- trických přístrojů. Vlastnosti použitého tvrzeného PVC Vlastnost Hodnota DIN Označení materiálu PVC-U-E-D-08-04-28 podle DIN 7748 Pevnost tahu min. Jako velmi užitečné se při pokládce kanálů pro vestavbu přístrojů ukázaly tzv. Tyto pily umožňují přesné řezání./min. Firma Spit na- bízí této oblasti přístroje nejvyšší kvality, dokonale koncipované pro elektroinstalační průmysl na- příklad podobě modelu Pulsa 700E. • Úhlová bruska kotoučem na řezání kovu Součinitel tepelné roztažnosti: • Ocel: 10-6 1/K • Hliník: 23,1 10-6 1/K • Tvrzené PVC: 10-6 1/K Zohlednění délkové roztažnosti materiálů Různé materiály mají různou dél- kovou roztažnost, kterou třeba zohlednit. Roztažnost materiálů PVC, ocel hliník lze určit pomocí níže uvedeného vzorce.Zpracování materiálu správným nástrojem Různé materiály vyžadují různé zpracování. 1010 ohmů podle DIN 455 Tvarová tepelná odolnost min. podle DIN 400/B Teplotní odolnost při používání max. N/mm² podle DIN 455 Prodloužení při přetržení min. Dříve používané nastřelovací pistole tímto způso- bem proměnily moderní automa- tické hřebíkovačky