Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 17 z 438Poznámky redaktora
Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem, cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, změkčovadly některých PVC kabe- lových směsí. Odolnost proti chladu: cca minus 40°C*. Podmíněně odolný vůči: Oleje tuky. Neodolný vůči: Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny Podmíněně odolný vůči: Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Malé, jen při působení některých kyselin, např.Polykarbonát Teplotní odolnost: trvalá cca 110 (ve vodě °C), krátkodobá 125 cca –35 °C. kyseliny chromové, fluorovodíkové, chlo- rovodíkové, stejně jako oxidu dusného. Odolný vůči: Alkálie, většina kyselin, alkohol. Odolný vůči: Louhy anorganické kyseliny. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: malá Polypropylén Teplotní odolnost: trvalá cca °C, krátkodobá cca 110 cca –30 °C*. Odolný vůči: Minerální kyseliny, organické kyseliny vodnaté solné roztoky Podmíněně odolný vůči: Zásadám, chlorouhlovodíkům, aromatickým sloučeninám celé řadě tuků olejů (jejich součástem) Polyacetal Teplotní odolnost: trvalá cca 100 °C, krátkodobá cca 130 °C a cca –40 °C* Odolný vůči: Aceton, éter, benzin, slabá kyselina octová, benzol, topný olej, oleje tuky, toluen. Neodolný vůči: Metylenchlorid, trichloretylén, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, kyselina sírová. cca °C. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Relativně vysoké. tloušťky materiá- lu dosahuje teploty žhavé smyčky výši 960 dle IEC 60695-2-12. tloušťky materiálu 1,5 dosahuje UL94 V-0. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 17 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Chemická odolnost obecně jako polyetylénu. * Odolný vůči: Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Relativně malé, mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické uhlovo- díky, metanol, butanol, aceton, terpentýn Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Teplotní odolnost: –30 +90 °C, krátkodobě cca 105 °C, oblast tavení při cca 200 °C, tepelný roz- klad při 300 °C. Polystyrol Teplotní odolnost: Vzhledem poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou teplotu, resp. Neodolný vůči: Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin. Neodolný vůči: Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina octová, ace- ton, éter, benzín benzol, ředidla barev laků, chlór, nafta