Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 18 z 438Poznámky redaktora
KV/mm Povrchový odpor podle normy DIN 482: min. třeba mít paměti, plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů vysokých teplot. 10 Tvarová tepelná odolnost podle normy DIN 460: min. Trhliny pnutí mohou být způsobeny dokonce látkami, před který- mi plastový díl bez mechanického napětí odolný. °C Hořlavost podle 94: Stupeň V-0 Klasifikace stavebního materiálu podle DIN 4102: Zkoušeno pro třídu B2 Záporné teploty platí pouze pro díly klidu, bez většího rázového namáhání. typickým prvkům, které jsou montáži trvale me- chanicky tahově namáhány, patří příchytky, šroubení kabelových vývodek, stahovací páska apod. % Dielektrická pevnost podle DIN 481: min. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 18 Pomůcky pro projektování – všeobecné . Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Tehdy mohou určitých okolností vznikat trhliny. Vznik trhlin pnutí: Mohou vznikat, pokud plastový díl zatížený tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje. Obzvlášť ohrožené jsou takových případech díly polystyrénu polyetylénu.Polyvinylchlorid Teplotní odolnost: trvalá cca °C, krátkodobá cca cca –30 °C Odolný vůči: Slabé kyseliny, louhy, oleje tuky, benzín Neodolný vůči: Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu acetonu Označení materiálu podle DIN 7748: PVC-U-E-D-080-04-28 Pevnost tahu podle DIN 455: min. N/mm² Prodloužení při přetržení podle normy DIN 455: min. Uvedené materiály představují pouze malý výběr