Katalog systémů ukládání vedení LFS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 18 z 438Poznámky redaktora
Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Obzvlášť ohrožené jsou takových případech díly polystyrénu polyetylénu. % Dielektrická pevnost podle DIN 481: min. °C Hořlavost podle 94: Stupeň V-0 Klasifikace stavebního materiálu podle DIN 4102: Zkoušeno pro třídu B2 Záporné teploty platí pouze pro díly klidu, bez většího rázového namáhání. 10 Tvarová tepelná odolnost podle normy DIN 460: min. případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje. Trhliny pnutí mohou být způsobeny dokonce látkami, před který- mi plastový díl bez mechanického napětí odolný. typickým prvkům, které jsou montáži trvale me- chanicky tahově namáhány, patří příchytky, šroubení kabelových vývodek, stahovací páska apod. N/mm² Prodloužení při přetržení podle normy DIN 455: min. Tehdy mohou určitých okolností vznikat trhliny. KV/mm Povrchový odpor podle normy DIN 482: min. LFS_Typ_0A / cs / 2019/01/23 10:21:32 10:21:32 (LLExport_02301) / 2019/01/23 10:21:48 10:21:48 18 Pomůcky pro projektování – všeobecné .Polyvinylchlorid Teplotní odolnost: trvalá cca °C, krátkodobá cca cca –30 °C Odolný vůči: Slabé kyseliny, louhy, oleje tuky, benzín Neodolný vůči: Silné kyseliny, benzol, aceton, jód, toluen, trichloretylén Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím: Malé, pouze při působení některých ředidel jako benzolu acetonu Označení materiálu podle DIN 7748: PVC-U-E-D-080-04-28 Pevnost tahu podle DIN 455: min. Vznik trhlin pnutí: Mohou vznikat, pokud plastový díl zatížený tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. třeba mít paměti, plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů vysokých teplot. Uvedené materiály představují pouze malý výběr